loading...

marți, 11 aprilie 2017

Viziunea firmei

Reprezintǎ o concepţie, un set de idei ce direcţioneazǎ scopurile, obiectivele, funcţionarea şi evoluţia viitoare a firmei.
Viziunea exprimǎ ideile, valorile şi aspiraţiile generale ale firmei formulate la nivelul de vârf al conducerii. Ea serveşte ca sursǎ de inspiraţie şi motivaţie pentru depǎşirea problemelor şi dificultǎţilor prezente şi se aflǎ în concordanţǎ cu scopurile morale şi convingerile etice ale firmei. Viziunea are un rol mobilizator asupra oamenilor, având darul sǎ îmbunǎtǎţeascǎ munca de conducere şi execuţie pentru realizarea obiectivelor vizate.
Formularea viziunii asupra afacerii în care aceasta urmǎreşte sau intenţioneazǎ sǎ se angajeze este primul pas obligatoriu pentru evoluţia viitoare. Realizarea acestui demers este sarcina primordialǎ a conducerii de vârf a  firmei şi se bazeazǎ pe:
-          cunoaşterea evoluţiei trecute a firmei şi a activitǎţii ei;
-          identificarea stǎrii actuale a firmei;
-          anticiparea schimbǎrilor care pot afecta firma;
-          luarea în considerare a relaţiilor firmei pe diferite pieţe (piaţa capitalurilor, piaţa bunurilor materiale, piaţa forţei de muncǎ, piaţa produselor finite);
-          evaluarea celei mai potrivite traiectorii de evoluţie pe termen lung.
Cunoscând aceste aspecte conducerea de vârf a firmei va trebui sǎ rǎspundǎ la câteva întrebǎri:
-          Care este domeniul principal operare actual al firmei şi care va fi în viitor?
-          Care sunt principalele activitǎţi pe care le desfǎşoarǎ şi pe care le va desfǎşura?
-          Care sunt principalele atuuri ale firmei?
-          Ce categorii de clienţi şi ce cerinţe ale acestora intenţioneazǎ firma sǎ serveascǎ?
Rǎspunsul la aceste întrebǎri trebuie sǎ conţinǎ în mod concret şi precis imaginea firmei:
-          profilul activitǎţii;
-          caracteristicile activitǎţii;
-          domeniile de bazǎ ale activitǎţii.
De asemenea, aceste rǎspunsuri trebuie sǎ conţinǎ şi viziunea firmei (principalele idei şi concepţii ce-i vor direcţiona evoluţia).
De exemplu:
Hilton Corporation şi-a formulat viziunea astfel: „Noi nu avem clienţi, ci oaspeţi. Datoria noastrǎ este sǎ depunem toate eforturile pentru ca oaspeţii noştri sǎ primeascǎ aceleaşi condiţii de confort şi curǎţenie ca acasǎ.”
Mariott Corporation are o altǎ viziune: „Noi dorim sǎ transformǎm şederea oaspeţilor la unul dintre hotelurile noastre într-un eveniment important. Noi vrem sǎ oferim oaspeţilor noştri condiţii deosebite şi servicii ireproşabile care sǎ le lase o amintire de neuitat.”
Viziunea afacerii astfel formulatǎ a poziţionat clar serviciile oferite de cele douǎ companii pe piaţa serviciilor turistice şi a determinat alegerea celor mai potrivite soluţii pentru toate problemele privind înfiinţarea şi funcţionarea unitǎţilor hoteliere proprii:
-          alegerea locaţiei;
-          concepţia constructivǎ;
-          amenajarea interioarǎ;
-          alegerea decoraţiunilor şi mobilierului;
-          selecţionarea personalului;
-          selecţionarea furnizorilor;
-          prestarea serviciilor hoteliere;
-          stabilirea preţurilor.
Astfel, deosebirea dintre cele douǎ viziuni se face simţitǎ încǎ din exteriorul clǎdirii: hotelurile Hilton au o arhitecturǎ clasicǎ, rectangularǎ, interior luxos, fǎrǎ ostentaţie. Hotelurile Mariott extravagante, somptuoase, camere înalte, grǎdini interioare naturale, asigurând colţuri de odihnǎ cu muzicǎ relaxantǎ etc.
Putem spune cǎ ambele companii îşi realizeazǎ pe deplin viziunea. Rezultatul este diferenţierea prestaţiilor hoteliere şi preţurilor practicate (o noapte de cazare la hotelurile Mariott este cu 50% mai scumpǎ decât la hotelurile Hilton).


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...