loading...

marți, 11 aprilie 2017

Variabilele antreprenoriale

În literatura occidentală există numeroase lucrări referitoare la ceea ce americanii denumesc entrepreneurship ( acea stare ce declanşează activitatea antreprenorială).
Albert Shapero afirma cǎ "existǎ patru factori (variabile) care determină indivizii să devină întreprinzători" :
a.      variabila de situaţie ;
b.      variabila psihologică ;
c.       variabila sociologică;
d.      variabila economică.
a. Variabila de situaţie. Aceasta se explică prin schimbările pozitive sau negative ce pot interveni în situaţia (starea) actuală a individului. Exemplu : schimbări negative pot fi transferul unei persoane într-un oraş în care nu doreşte să meargă ; concedierea unor colegi, ceea ce  indică perspectiva şomajului. Schimbări pozitive pot fi îndemnurile familiei de a intra într-o afacere, încurajarea din partea prietenilor de a iniţia o afacere pe cont propriu.
b.Variabila psihologică. Se concretizează în predispoziţia pentru acţiunea de a întreprinde o afacere, determinată de anumite trăsături ale personalităţii individului, care fac din nevoia de independenţă a acestuia lucrul cel mai important pentru el.
c. Variabila sociologică. Poate stimula un individ să devină întreprinzător prin încrederea persoanei în a întreprinde o afacere. El poate să se imagineze în postura unui întreprinzǎtor de succes. Experienţa profesională poate să amplifice încrederea unei persoane în actul de înfiinţare a unei întreprinderi.
Cele trei variabile pregătesc persoana să treacă de la stadiul de întreprinzător potenţial la stadiul de întreprinzător real. Pentru a se realiza aceasta este nevoie şi de variabila economică.
d. Variabila economică. Este reprezentată de disponibilitatea resurselor necesare (local, maşini, materii prime, resurse financiare, resurse umane calificate). Această variabilă este decisivă pentru transformarea persoanei în întreprinzător efectiv.


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...