loading...

marți, 11 aprilie 2017

Vanzarea la distanta

Vânzarea în afara magazinului, în particular, vânzarea la distanţă, nu este considerată un puternic concurent pentru comerţul tradiţional, reprezentat de punctele de vânzare localizate.            Vânzarea prin corespondenţă prin poştă, dezvoltată de către marile magazine universale în a doua jumătate a secolului al XlX-lea, este mai degrabă resimţită ca o formă de comerţ complementară. În locul expresivei sintagme "vânzare prin corespondenţă", specialiştii o preferă pe aceea de "vânzare la distanţă", subdivizată în vânzare prin catalog şi vânzare prin poştă; aceasta, pentru că vânzarea prin corespondenţă este din ce în ce mai mult înlocuită de către noile modalităţi apărute, prin dezvoltarea telecomunicaţiilor, respectiv:
ß  supermagazinul la domiciliu;
ß  restaurantul la domiciliu;
ß  telecumpărarea;
ß  videocatalogul.
            În esenţă, vânzarea la distanţă este o tehnică de vânzare în care documentul imprimat este unicul mijloc pentru a oferi produsele clientelei şi în care poşta şi calea ferată sunt singurele linii de unire între cumpărător şi vânzător.
Imperativele vânzării la distanţă sunt:
r Elementul de bază este cunoaşterea cantitativă şi calitativă a pieţei. Întreprinderea specializată în vânzarea la distanţă trebuie să deţină arta de a se face înţeleasă printr-o serie de mijloace de comunicaţie specifice (prospecte, cataloage, casete video etc), prezentând imagini exact eligibile, într-o manieră care să incite la reacţii favorabile.
r Un al doilea element al succesului este calitatea produselor. Fără îndoială, preţul şi calitatea sunt legate, dar o clientelă non-satisfăcută poate deveni o cauză a nereuşitei. Firmele specializate în vânzarea la distanţă nu dispun de magazine. Informarea clienţilor este realizată pe calea presei, a catalogului (clasic sau electronic).
            În prezent, se poate vorbi de o formă de comerţ în fază încă de reală noutate, şi anume comerţul electronic.
Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...