loading...

marți, 11 aprilie 2017

Trasaturile definitorii ale firmei comerciale

Firma comercială este caracterizată prin 3 trăsături :
a.      Trăsături organizatorico - administrative;
b.      Trăsături tehnico - productive;
c.       Trăsături economico-financiare.

a. Trăsăturile organizatorico - administrative se concretizeazǎ în faptul că firmei comerciale i se atribuie de la înfiinţare:
-          o denumire,
-          un sediu,
-          un obiect de activitate,
-          un complex de mijloace de producţie,
-          o conducere proprie,
-          un colectiv organizat de oameni.
Firma  comercială are statutul de persoană juridică. Ea poate fi desfiinţată, reorganizată (prin fuziune, absorbţie, divizare) sau poate să-şi modifice obiectul de activitate, denumirea şi sediul.
b. Trǎsǎturile tehnico-productive. Ca unitate tehnico-productivă, firma asigură desfăşurarea proceselor tehnologice la nivelul fiecărei verigi sau unităţi de bază specializate în producţia anumitor tipuri de produse sau servicii sau executarea unor lucrări.
c. Trǎsǎturile economico-sociale. Firma comercială ca unitate economico-socială este înzestrată încă de la înfiinţare cu mijloace fixe şi circulante proprii şi funcţioneazǎ pe baza a două principii :
-         principiul autonomiei funcţionale şi financiare - presupune autonomia de decizie, posibilitatea finanţării în condiţii de risc şi asumarea responsabilităţii pentru rezultatele obţinute.
-         principiul eficienţei şi rentabilităţii impune conducerii o preocupare permanentă pentru utilizarea cu eficienţă  cât mai ridicată a resurselor proprii, asigurând acoperirea cheltuielilor din venituri şi obţinerea unui profit mulţumitor.Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...