loading...

Trasaturile caracteristice ale intreprinzatorului

Principalele trăsături ale întreprinzătorului au fost studiate de diverşi specialişti, care au ajuns la concluzia că acestea pot fi sintetizate astfel:
1.                  Inovator - simte nevoia de a-şi folosi creativitatea, inovând ceva nou şi diferit.
2.                              Lider - posedă forţa de a influenţa oamenii.
3.                              Asumator de riscuri moderate - are încredere în sine şi îşi asumă riscuri
 calculate.
4.                              Independent - doreşte să lucreze pentru sine, să se bucure de independenţă, de
 autonomie.
5.                              Energic - este energic şi plin de iniţiativă.
6.                              Tenacitate şi perseverenţă - este disponibil pentru învăţare şi efort prelungit.
7.                              Originalitate - urmăreşte combinarea resurselor disponibile dupǎ idei noi şi
 personale.
8.                              Optimism - are încredere în reuşita eforturilor depuse.
9.                              Centrat pe rezultate - dovedeşte spirit ofensiv şi constructiv urmărind
 obţinerea rezultatelor dorite.
10.                          Flexibillitate- se adaptează cu uşurinţǎ la oameni şi situaţii.
11.                          Materialism- banii sunt principalul criteriu de măsurare a performanţelor.
Studierea caracteristicilor şi trăsăturilor de personalitate a întreprinzătorului a condus la conturarea “portretului robot” al acestuia:
-          bărbat ;
-          vârsta 25-30 ani ;
-          singurul copil la pǎrinţi ;
-          absolvent de facultate ;
-          pǎrinţii deţin sau au deţinut o afacere ;
-          încă de mic a fost atras de activităţile de afaceri ;
-          s-a născut sub semnul unei zodii favorabile afacerilor ;
-          este de religie protestantă.
Trăsăturile personale ale oamenilor care devin întreprinzători au fost grupate în trei categorii, în funcţie de importanţa lor pentru succesul afacerilor întreprinse:

A.    Trăsături personale comune întreprinzătorilor de succes.
B.     Trăsături improprii întreprinzătorilor de succes.
C.    Trăsături irelevante pentru succesul în afaceri.

                    i.                                                Trăsături personale comune întreprinzătorilor de succes.
a.1. Dorinţa de asumare a riscului economic :
Implicarea în afaceri presupune şi riscuri personale şi financiare. Dacă afacerile nu merg, se pierde reputaţia, poziţia socială, prestigiul întreprinzătorului. De aceea, este nevoie ca întreprinzătorul să-şi asume un risc calculat, ca  raport  între posibilitatea de succes şi posibilitatea de eşec, astfel încât şansele de succes să devanseze perspectiva eşecului.
Rc = S/E*100                                            Rc – risc calculat
                                                                   S – succes
                                                                   E – eşec
Întreprinzătorul poate încerca să reducă riscul prin controlul afacerii urmărind:
-          alegerea atentă a produsului şi a pieţei;
-          finanţarea creativă;
-          formarea unei echipe competitive;
-          planificarea riguroasă a activităţii.
a.2. Dorinţa de a fi propriul său stăpân, de a conduce şi de a nu fi condus.
a.3. Spirit inovator. Ideile inovatoare reprezintă elemente care-i deosebesc pe întreprinzători de ceilalţi indivizi. Inovarea este o nouă modalitate de abordare a utilităţii şi calităţii produselor şi serviciilor, folosirea unor noi metode de distribuţie, introducerea unor noi produse şi servicii.
a.4. Nevoia de succes (de împlinire, realizare). Întreprinzătorul se orientează spre atingerea unui anumit obiectiv şi este motivat în permanenţă de perspectiva realizăii  acestuia.
a.5. Acceptarea incertitudinii. Munca întreprinzătorului este un proces dinamic, complex,  incert şi nesigur. Întreprinzătorii nu sunt speriaţi de incertitudine. Ei o acceptǎ şi acţionează căutând să obţină chiar avantaje din valorificarea acestei incertitudini.
a.6. Încrederea în sine. Întreprinzătorul de succes are o mare încredere în forţele proprii şi în capacitatea de a atinge scopurile propuse.
a.7. Perseverenţa şi hotărârea. Înpreprinzătorii nu sunt descurajaţi de obstacolele pe care trebuie să le depăşească şi îmbină perseverenţa cu realismul (care le arată ce trebuie să facă, unde să persevereze, la ce trebuie să renunţe).
a.8. Spiritul de iniţiativă.  Întreprinzǎtorii sunt oameni de acţiune, dinamici şi manifestă iniţiativă în domenii noi şi necunoscute.
a.9. Sesizarea oportunităţilor de afaceri. Întreprinzătorii au capacitatea de a anticipa tendinţele şi oportunităţile de afaceri, pe care să le poată valorifica.
a.10. Potenţialul energetic ridicat. Ei au capacitatea de a lucra intens, timp îndelungat.

                  ii.                                                Trăsături improprii întreprinzătorilor de succes.
b.1. Lăcomia. Poate îmbrăca mai multe forme : refuzul de a plǎti salariile, sacrificarea calităţii produselor/serviciilor, implicarea în prea multe afaceri.
b.2. Necinstea. Multe afaceri falimentează datorită necinstei întreprinzătorului. Se pierd: încrederea comunităţii,  finanţatorii, partenerii de afaceri, credibilitatea.
b.3. Acţiunile pripite. Nerăbdarea  în a accepta o comandǎ din partea unui client, închirierea în pripă a unui local, graba în angajarea unui salariat pot avea efecte dezastruoase asupra afacerilor.
b.4. Neîncrederea în oameni. Întreprinzătorul este înconjurat de parteneri, asociaţi, salariaţi, clienţi. Multe nereuşite în afaceri sunt rezulatul neîncrederii în oameni. Concentrarea pe aparenţe şi nu pe realităţi, ignorarea faptelor şi a realităţii pot duce la consecinţe grave.
b.5. Necunoaşterea domeniului şi mediului de afaceri poate duce la faliment..

                iii.                                                Trăsături irelevante pentru succesul în afaceri.
c.1. vârsta ;
c.2. sexul;
c.3. starea civilă ;
c.4. nivelul  de educaţie;
c.5. religia.
În afaceri, informaţia este foarte importantǎ. Mai puţin important este modul de dobândire a cunoştinţelor. Sunt cunoscuţi întreprinzǎtori autodidacţi care au iniţiat afaceri de succes.
Max Weber afirma cǎ persoanele de religie protestantǎ au trǎsǎturile şi mentalitatea cele mai adecvate întreprinzǎtorilor. Ţǎrile cu religie protestantǎ sunt şi cele cu economie de piaţǎ dezvoltatǎ: S.U.A., Olanda, Anglia, Germania etc. Totuşi practica a demostrat cǎ sunt întreprinzǎtori şi de alte religii care au succes în afaceri.


loading...

Postări populare de pe acest blog

Surse de energie

Surse ale conflictului

Caile de administrare a medicamentelor