loading...

marți, 11 aprilie 2017

Trasaturile caracteristice ale imprumuturilor de stat

Statul apelează frecvent la creditul public, adică la împrumuturi interne sau externe.In caz de dezechilibru bugetar completarea veniturilor publice se realizează prin resurse de împrumut.
            În afară de autorităţile publice centrale şi locale apel la resurse de împrumut mai fac şi alţi operatori privaţi din economie, precum şi populaţia.
Împrumutul de stat apare ca o înţelegere intervenită între o persoană fizică sau juridică, pe de o parte, şi stat pe de alta parte.
Trăsături caracteristice împrumutului de stat:
- împrumutul are caracter contractual, care exprimă acordul de voinţă al părţilor, spre deosebire de impozite care se stabilesc în mod unilateral de către stat în sarcina persoanelor fizice şi juridice.. Spre deosebire de împrumutul de stat, în cazul unui contract de credit bancar, între o bancă şi persoane fizice şi/sau juridice, condiţiile de acordare şi rambursare a împrumutului se negociază de către bancă cu fiecare solicitant în parte. Băncile solicită persoanelor fizice şi juridice cărora le acordă credite să prezinte o anumită garanţie materială. În schimb, în cazul împrumutului de stat, statul nu oferă creditorilor săi o asemenea garanţie;
- împrumutul constituie o sursă de procurare temporară a unei sume de bani, motiv pentru care spunem că are caracter rambursabil.
- împrumutul nu se acordă cu titlu gratuit, ci are la bază o anumită contraprestaţie.
-  împrumutul de stat are caracter facultativ. Sunt cunoscute de-a lungul timpului şi cazuri de derulare a unor împrumuturi publice forţate sau obligatorii. La astfel de măsuri se apelează însă numai în situaţii excepţionale (conflicte militare, calamităţi naturale etc.).Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...