loading...

Tipuri de strategii economice de firma

Firma de comerţ şi turism luând în consideraţie factorii strategici prezentaţi anterior poate opta pentru una din strategiile posibile. Acestea sunt determinate de luarea în considerare a factorilor strategici implicaţi: piaţa şi concurenţa. În funcţie de aceşti factori importanţi există două categorii de strategii :
A.    Strategii de piaţă
B.     Strategii concurenţiale
A.    Strategii de piaţă
Exprimă atitudinea pe care firma o adoptă faţă de piaţă. Ele se prezintă în câteva variante.
a1) strategia extinderii activităţii se bazează pe capacitatea firmei de a valorifica tendinţele de creştere ale firmei prin utilizarea unui volum mai mare de resurse decât concurenţii săi, mărind în acest fel cota sa de piaţă (investiţiile prin care firmele de comerţ şi turism înfiinţează noi hoteluri, noi unităţi de alimentaţie şi agrement sunt astfel de strategii).
a2) strategia specializării activităţii (profilării) presupune concentrarea eforturilor firmei în domeniul unor produse şi servicii ce oferă acesteia o poziţie dominantă în cadrul pieţei (de exemplu, o firmă de comerţ şi turism se specializează în organizarea de excursii şi concedii în străinătate cu turişti români). Este o strategie riscantă. Ea este utilizată cu obiectivele de creştere a rentabilităţii (specializarea oferă posibilitatea îmbunătăţirii permanente a activităţii şi eficienţei).
a3) strategia diversificării activităţii este o strategie care caută să diminueze riscul specific strategiei. Este o strategie care necesită angajarea unui volum ridicat de resurse.
a4) strategia de lichidare a firmei şi reprofilarea activităţii este o opţiune strategică radicală impusă de regulă de modificări profunde în fizionomia pieţei şi de apariţia unor tehnologii care fac imposibilă contracararea concurenţei. Reprofilarea se poate face în două modalităţi:
-          reprofilarea parţială în cadrul aceluiaşi domeniu;
-          reprofilarea totală reprezintă trecerea într-un domeniu diferit (de exemplu desfiinţez o unitate de patiserie şi înfiinţez în acelaşi loc o spălătorie auto).  
  1. Strategii concurenţiale
Acestea exprimă atitudinea firmei faţă de concurenţă. Acestea se prezintă în câteva variante :
b1) strategia ofensivă impune firmei un comportament activ, ofensiv, agresiv prin care urmăreşte păstrarea iniţiativei şi a priorităţii în care acţionează. Această strategie este specifică unor firme cu un potenţial ridicat şi un grad înalt de adaptare la mediu.
b2) strategia defensivă este caracteristică perioadelor de tatonări, de căutări ale firmei. Se concretizează în restructurări şi reorganizări de activitate şi modificări ale poziţiei firmei pe piaţă. Această strategie este implicată în perioade de tranziţie pentru multe firme româneşti.
b3) strategia de diferenţiere constă în oferirea unui produs, serviciu diferit de cel al concurenţei care prin diverse însuşiri ajung să se diferenţieze de produsele, serviciile concurenţilor. Diferenţierea produselor comerciale şi turistice se poate comercializa şi plecând de la o tradiţie a firmei în producerea şi oferirea unor produse, servicii de o calitate excelentă.
b4) strategia calităţii înalte (strategia Mercedes) se bazează pe oferirea unor produse de înaltă calitate care ajung să fie imbatabile în triada preţ – calitate - satisfacţie.
b5) strategia preţurilor joase (strategia japoneză) este inspirată din strategiile firmelor din anii ’60 (construcţii nave, automobile, industria oţelului). Se bazează pe oferirea unor produse cu preţuri inferioare concurenţei dar la acelaşi nivel calitativ.loading...

Postări populare de pe acest blog

Surse de energie

Surse ale conflictului

Caile de administrare a medicamentelor