loading...

marți, 11 aprilie 2017

Tipuri de intreprinzatori

Unul dintre cele mai des abordate aspecte referitoare la întreprinzători este clasificarea lor. Există numeroase clasificări dupǎ diferite criterii.
O clasificare recentă diferenţiază întreprinzătorii după două categorii de atitudini şi comportamente ale acestora :
n  creativ- dinamice
n  managerial- administrative

Din combinarea acestora au rezultat patru tipuri de întreprinzători:
1. Întreprinzătorul de tip A (universal sau complet). Acesta posedă o bună pregătire economică şi tehnică, manifestând o capacitate ridicată de înţelegere a problemelor antreprenoriale. El demonstrează o disponibilitate de adaptare la mediu, urmărind diversificarea afacerii.
Obiectivele urmărite sunt obţinerea de bani şi un stil de viaţă bogat în satisfacţii personale. Temperamentul care corespunde cel mai des acestui întreprinzător este temperamentul coleric. Aceşti întreprinzători sunt cei mai performanţi din punct de vedere economic.
2. Întreprinzătorul de tip B (dinamic sau pionier). Este creativ, manifestǎ disponibilitate spre asumarea risculu, se adaptează bine la schimbările din mediul antreprenorial. Acestor întreprinzători le corespunde temperamentul sangvinic. Urmăreşte penetrarea pe piaţă şi dezvoltarea producţiei. Sunt dinamici. Urmăresc aceleaşi obiective ca şi întreprinzătorul de tip A (câştig bănesc, stil de viaţă bogat în satisfacţii personale).
Ca performanţe sunt situaţi pe locul doi, după tipul A.
3. Întreprinzătorul de tip O (organizatorul). Acordă o atenţie majoră aspectelor organizatorice. Îşi bazează deciziile şi acţiunile pe raţionamente profunde. Acţiunile desfăşurate sunt gândite cu atenţie. Posedă un puternic spirit organizatoric.
Acordă importanţă egală opţiunilor de diversificare, modernizare a producţiei şi penetrare pe noi pieţe.
Ca obiective de prim ordin sunt realizările unor scopuri de natură familial-antreprenorială. Corespunde tipului de temperament melancolic.
1.      Întreprinzătorul de tip R (rutinier, clasic). Se caracterizează prin prudenţă apreciabilă. Deciziile şi acţiunile sale sunt de mică amploare. Nu urmăreşte să dezvolte o firmă puternică şi dinamică. Orientarea strategică predilectă este diversificarea. Ca performanţă se situează pe ultimul loc. Temperament- flegmatic.Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...