loading...

marți, 11 aprilie 2017

Tendinte in evolutia functiei de gros

Rolul tradiţional al funcţiei de gros a fost, în ultimele decenii, rapid depăşit de dezvoltarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiei şi a managementului logistic. Serviciile de gros tradiţionale sunt încă solicitate, dar numai ca parte a unui pachet complex de servicii care include: ECR (“efficient consumer response”), managementul lanţului de aprovizionare (”supply chain management”), trade marketing, comerţ electronic.
În noile condiţii de mediu al canalelor de distribuţie, au fost identificate trei mari tendinţe definitorii pentru funcţia de gros:
a)      Raţionalizarea funcţiei de gros pe toate planurile:
ß  tehnici de stocaj şi de manutanţă: creşterea mecanizării şi automatizării, generalizarea paletizării;
ß  gestiune: “informatizarea” gestiunii stocurilor, aprovizionărilor, a livrărilor, într-o optică de gestiune previzională şi de rentabili-zare optimală a mijloacelor puse în lucru;
ß  metode de vânzare: generalizarea autoservirii sub forma depo-zitelor “cash and carry”, soluţie eficientă din perspectiva apro-vizionărilor micilor comercianţi cu amănuntul foarte dispersaţi în teritoriu;
ß  localizare geografică: crearea “centrelor de gros” amenajate în zonele periferice ale oraşelor;
ß  marketing: studii de piaţă, alegere a asortimentului, iniţiere şi cooperare în realizarea de acţiuni promoţionale.
b)     Trecerea de la stadiul clasic de furnizare de produse la stadiul asigurării unui pachet de servicii logistice: grosiştii cooperează, în acest sens, atât cu producătorii, cât şi cu detailiştii, participând la modernizarea operaţiilor logistice.
c)      Concentrarea orizontală şi verticală:
ß  concentrarea orizontală se constată în toate ramurile de activitate a comerţului de gros, prin apariţia depozitelor de mare capacitate;
ß  concentrarea verticală se realizează fie prin formele de comerţ in-tegrat (funcţiile de gros şi de detail fiind exercitate printr-o aceeaşi întreprindere), fie prin forme asociative (grupuri de cumpărare ale grosiştilor, lanţuri voluntare, centrale de cumpărare).Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...