loading...

Studiul de marketing si etapele specifice realizarii acestuia

Realizarea unui astfel de studiu permite cunoaşterea problemelor comerciale din cadrul unei organizaţii precum şi modalităţile din care pot fi reduse riscurile.În efectuarea studiului se recomandă parcurgerea unor etape dintre care cele mai semnificative sunt:
1. Analiza şi situaţia diagnosticului situaţiilor comerciale;
2. Fixarea obiectivului comercial;
3. Elaborarea diferitelor strategii comerciale;
4. Evaluarea diferitelor strategii comerciale;
5. Alegerea şi implementarea strategiei alese;
6. Controlul rezultatelor obţinute.

1.      Analiza şi situaţia diagnosticului situaţiilor comerciale
În această etapă se recomandă să se întocmească un diagnostic al situaţiei comerciale specific firmei supuse analizei în care în urma acestora săa rezulte necesitatea încadrării diagnosticului şi a firmei la un sistem informativ de marketing;să se regăsească cunoaşterea forţelor existente în mediul concurenţial astfel încât ansamblul de informaţii să pună în evidenţă portofoliile privind clienţii,furnizorii,alte categorii de agenţi economici,persoane fizice sau juridice care influenţează în mod direct sau indirect situaţia coemrcială a firmei(întreprinderii);să se regăsească fişele cu competitorii(concurenţa)care în urma une analize SWOT să reflecte modul în care prin rezultatele financiare şi nivelul vânzărilor acestora influenţează pozitiv sau negativ rezultatele.
Observaţie:În domeniul produselor agroalimentare astfel de analize sunt importante şi pentru acele categorii sau tipuri de firme care desfăşoară activităţile sezoniere(producţie vegetală sau animală).
1.      Fixarea obiectivului comercial – trebuie să aiba în vedere modalităţile prin care se poate realiza:
                      - creşterea cifrei de afaceri(căi,propuneri şi soluţii);
                      - ameliorarea imaginii firmei în mediul concurenţial şi al pieţei produselor agroalimentare;
                      - modalităţile de reorganizare a punctelor de vânzare în teritoriu(de desfacere  a produselor agroalimentare).
2.      Elaborarea diferitelor strategii comerciale
O astfel de etapă trebuie să aibă în vedere acele obiective prin care autorii studiului au avut în vedere modalităţile prin care aceste obiective permit:
- determinare segmentului de piaţă pentru vânzarea produselor agroalimentare(ulei,rapiţă,floarea-soarelui etc.);
- obiective prin care să se realizeze sau să se indice modalităţile prin care se poate ajuta sau realiza repoziţionarea unor produse agroalimentare.
Notă:Strategiile propuse pentru primele doua obiective menţionate trebuie astfel să fie structurate încât să facă posibilă: menţionarea mijloacelor de realizare a acestor strategii(indicarea surselor materiale şi financiare care pot determina realizarea strategiilor propuse(exemplu:realizarea activităţilor agricole de arata,semănat,cules sau valorificare a produselor în termene mai scurte,cantităţi mai mari şi calitate mai bună a produselor).
3.      Evaluarea diferitelor strategii comerciale
O astfel de etapă necesită analize concrete de evaluare a propunerilor,obiectivelor şi strategiilor din structura studiului de marketing prin care să se cuntifice cât mai corect sau să se estimeze nivelul costurilor generate de realizarea sau implementarea acestor strategii.
Totodată este oportun ca şi calculele făcute să ia în considerare şi nivelul vânzărilor estimate prin care autorii studiului să pună în evidenţă modalităţile de acoperire a costurilor generate de implementarea strategiilor din structura studiului de marketing.
Pentru a evalua cât mai corect calculele privind previzionarea vânzărilor şi preconizarea costurilor se recomandă utilizarea unor metode de calcul empirice sau consacrate.
4.      Alegerea şi implementarea strategiei alese
            În structura studiului trebuie să se regăsească propunerile de strategii avute în vedere cu toate elementele care le definesc valorile rezultate în urma aplicării unor metodologii de calcul precum şi:
-          modul de implementare a unora dintre strategiile propuse;
-          nivelul investiţiilor care trebuiesc efectuate;
-          strategiile la care se propune renunţarea lor(cele vechi,depăşite,care nu mai corespund noilor obiective şi care pot constitui un obstacol în atingerea noilor obiective).
            Observaţie:Când în urma implementării se constată că apar dificultăţi sau se obţin rezultate neconforme(mai mici)sau necorespunzătoare din punct de vedere calitativ se recomandă:
-          refacerea sau reluarea studiului sau stabilirii altor obiective sau scopuri;
-          conceperea unor noi strategii.

5.      Controlul rezultatelor obţinute

O astfel de etapă reclamă existenţa sau recomandarea asigurării unor instrumente de control prin care factorii decizionali din sistemul de management al firmei să poată dispune efectuarea unor acţiuni de evaluare a unor activităţi în funcţie de obiectivele urmărite.
Dacă rezultatele obţinute nu sunt pe măsura aşteptărilor trebuiesc asigurate măsuri de reactualizare a obiectivelor sau chiar de refacere a studiului de marketing.
Notă:Un astfel de studiu de marketing poate sugera luarea unor măsuri concrete de modernizare a unor sectoare de activitate atâat din aria producţiei cât şi din aria compartimentelor decizionale.


loading...

Postări populare de pe acest blog

Surse de energie

Surse ale conflictului

Caile de administrare a medicamentelor