loading...

Structura resurselor financiare publice

Privite din punct de vedere al conţinutului lor economic, principalele categorii de resurse sunt:
Prelevările cu caracter obligatoriu sunt constituite în cea mai mare parte din veniturile cu caracter fiscal.
Resursele de trezorerie sunt constituite din împrumuturi pe termen scurt, de regulă până la un an.
Resursele de credit public sunt reprezentate de datoria publica a unui stat pe termen mediu şi lung.
Resursele inflaţioniste sunt necesare statului si presupun menţinerea pentru o perioadă de timp mai mare a unui nivel ridicat al inflaţiei determinând sporirea încasărilor fiscale din impozitele pe venit şi din cele indirecte, în special din taxa pe valoarea adăugată.
în statele de tip federal, resursele publice se împart în:
-         resurse ale bugetului federal;
-         resurse ale bugetelor statelor, regiunilor sau provinciilor  membre;
-         resurse ale bugetelor locale.
În statele de tip unitar, resursele publice se împart în:
-         resurse publice ale bugetului central;
-         resurse ale bugetelor locale.
In functie de ritmicitatea incasarii lor la buget:
Resurse ordinare (curente) care sunt constituite din acele venituri la care statul apelează în mod obişnuit şi care se încasează la buget cu o anumită regularitate. Ele cuprind veniturile fiscale si cele nefiscale.
Resursele extraordinare (incidentale) sunt constituite din acele venituri la care statul recurge în situaţii excepţionale, când resursele curente  nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor publice. cuprind: ajutoarele şi alte transferuri primite din străinătate, ş.a.
In functie de sursa de provenienta:
Resurse interne, alcătuite din: impozite, taxe.
Resurse externe, ce cuprind: împrumuturile de stat externe.
Privită prin prisma bugetului general consolidat:
  a) resurse financiare ale bugetului de stat;
  b) resurse financiare ale bugetului asigurărilor sociale de stat;
  c) resursele financiare ale fondurilor speciale extrabugetare;
  d) resurse financiare ale bugetelor locale.


loading...

Postări populare de pe acest blog

Surse de energie

Surse ale conflictului

Caile de administrare a medicamentelor