loading...

joi, 6 aprilie 2017

Strategii de crestere a afacerilor

Pentru a se realiza o creştere echilibrată va trebui adoptată o strategie adecvată. Întreprinzătorul poate adopta una din următoarele strategii de creştere:
-          Strategii de creştere intensivă
-          Strategii de creştere extenisvă
-          Strategii de diversificare

4.1. Strategii de creştere intensivă
Creşterea intensivă se concentrează asupra exploatării existente prin mărirea la posibilităţile maxime a părţii de piaţă curente. Aceasta se poate realiza prin creşterea volumului vânzărilor şi a numărului de consumatori din piaţa ţintă existentă. Există trei strategii de creştere intensivă:
a)      Strategii de penetrare a pieţei
b)      Strategii de dezvoltare a pieţei
c)      Strategii de dezvoltare a produsului

a) Strategii de penetrare a pieţei
            Prin penetrarea pieţei întreprinderea încearcă să crească volumul vânzărilor prin penetrarea pe piaţă, fixarea unei ţinte prin strategii de marketing mai eficiente. Aceasta se poate realiza informând prin intermediul publicităţii. Cheltuieşte în: informaţii de utilizare a produsului, calitatea deosebită a acestuia, preţuri mai atractive. Nonutilizatorii pot fi atraşi prin prezentarea avantajelor utilizării produsului/serviciului folosit.
b) Strategii de dezvoltare a pieţei
            Dezvoltarea pieţei constă în expansiunea geografică a firmei. Aceasta se poate face fie în regiunile limitrofe, fie în cele cu o populaţie mai densă. Extinderea în regiunile limitrofe are avantajul că reduce distanţa între sediul central al firmei, însă există pericolul ca piaţa să fie saturată. Extinderea în zone cu populaţie densă poate mări vânzările produsului.
c)   Strategii de dezvoltare a produsului
Această strategie de creştere intensivă constă în elaborarea de noi produse sau servicii sau oferirea de produse îmbunătăţite clienţilor existenţi. Realizarea de produse noi este mai costisitoare însă oferă avantajul unui ciclu de viaţă mai lung. Îmbunătăţirea produselor existente poate duce la creşterea vânzărilor pe o perioadă mia scurtă de timp întrucât piaţa începe să devină saturată.


4.2 Strategii de creştere extensivă
Creşterea extensivă presupune extinderea activităţii firmei în cadrul propriei ramuri. Aceasta se poate face printr-o strategie de:
-          integrare verticală
-          integrare orizontală
-          integrare modulară.
a)      Strategia de integrare verticală.
O firmă poate creşte prin integrarea în amonte sau integrarea în aval. Integrarea în amonte presupune controlul unei părţi sau a tuturor furnizorilor. Aceasta se poate realiza iniţial prin intrarea unei noi afaceri (achiziţionarea unui nou furnizor sau de aprovizionare). Prin această strategie se asigură continuitatea procesului de producţie şi reducerea costurilor. Integrarea în aval presupune controlul procesului de distribuţie fie prin vânzarea direct la consumator (cumpărând un magazin cu amănuntul), fie achiziţionând distribuitorii produselor firmei. Prin această strategie se realizează un control mai mare asupra comercializării produsului.
b) Strategia de integrare orizontală.
 Această strategie reprezintă o modalitate de creştere a afacerii prin cuprinderea unui concurent sau prin înfiinţarea unei afaceri concurente.
c) Strategia modulară.
Această strategie presupune concentrarea activităţii firmei asupra domeniului în care are cele mai mari avantaje competitive. În felul acesta, firma poate creşte mult mai rapid, costurile unitare vor fi mai scăzute, iar posibilităţile de reducere a noului produs mult mai mari. Deoarece nu sunt necesare fonduri de investiţii, banii pot fi folosiţi în activităţi cu cel mai mare avantaj competitiv. Cheia succesului a acestei strategii o reprezintă menţinerea unor bune relaţii cu furnizorii şi distribuitorii, pentru ca atunci când firma creşte rapid ei să dorească să satisfacă cerinţele crescânde ale firmei.
                        4.3 Strategii de diversificare   
            Aceste strategii presupun extinderea afacerilor firmei dincolo de piaţa existentă şi domeniul actual de activitate. De regulă această strategie se foloseşte atunci când întreprinzătorul a epuizat toate strategiile de creştere precedente şi acum doreşte să schimbe direcţia firmei din cauza schimbărilor nefavorabile ale pieţei sau ramurii. Diversificarea se poate realiza:
a)      Printr-o strategie de diversificare concentrică (atunci când se încearcă identificarea unor noi produse sau tehnologii complementare sau nu activităţii firmei).
b)      Printr-o diversificare conglomerată care presupune extinderea în afaceri cu totul diferite de cele esenţiale.


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...