loading...

joi, 6 aprilie 2017

Sistemul de management al firmei comerciale

Fiecare firmă are un management propriu, care se prezintă ca un proces de utilizare şi coordonare a funcţiilor şi personalului care îndeplineşte aceste funcţii, urmărind realizarea unor obiective în condiţii de eficienţă. Managementul are rolul hotărâtor în asigurarea succesului oricǎrei activităţi. Întreprinderile pot dobândi o rentabilitate durabilǎ numai dacă managerii lor ştiu să aplice o strategie şi dovedesc capacitatea de a planifica, organiza, coordona şi controla activităţile proprii. Altfel spus, managementul decide şansele de supravieţuire a firmei. Acest lucru devine posibil doar printr-o concepere şi funcţionare eficientă a sistemului de management al firmei economice.
Generic sistemul  reprezintă un ansamblu de elemente intercorelate şi coordonate spre aceleaşi obiective.
Sistemul de management al firmei se defineşte ca fiind ansamblul elementelor cu caracter decizional şi informaţional prin intermediul căruia se execută procesul de conducere (funcţiile managementului) şi se îndeplinesc funcţiunile întreprinderii în vederea realizării obiectivelor prestabilite în condiţiile unei eficienţe cât mai mari.
La baza sistemului de management se află un complex de principii, reguli, cerinţe care asigură aplicarea sa, conform preceptelor ştiinţei conducerii.
În conceperea şi realizarea sistemului de management trebuie luate în considerare elementele specifice fiecărei firme :
-          profilul, dimensiunea, complexitatea şi specificul activităţii acesteia ;
-          dispersia teritorială a unitǎţilor;
-          structura resurselor umane, materialeşi financiare ;
-          nivelul dotǎrii tehnice ;
-          potenţialul şi mentalitatea personalului ;
-          gradul de specializare şi cooperare în producţie ;
-          poziţia firmei în contextul economic naţional şi internaţional.Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...