loading...

joi, 6 aprilie 2017

Sisteme metode si tehnici de conducere

Pentru a avea un management corespunzător, se impune utilizarea unor metode şi tehnici ştiinţifice, care să realizeze cunoaşterea şi aplicarea legilor obiective, utilizarea eficientă şi raţională a resurselor, stimularea activităţii personalului şi optimizarea procesului decizional.
În sens larg, sistemele, metodele şi tehnicile de conducere reprezintă căile folosite de sistemul conducător pentru rezolvarea problemelor care decurg din funcţiile pe care le exercită şi prin care pune în mişcare ansamblul activităţilor dezvoltate de sistemul condus, în vederea stabilirii şi realizării obiectivelor.
În literatura de specialitate sunt avute în vedere o multitudine de păreri privind definirea conceptelor principale:
a) Metoda de conducere (management) – reprezintă un ansamblu de principii, reguli, tehnici, procedee şi instrumente care indică maniera în care se desfăşoară anumite funcţii ale conducerii, asigurând, totodată, rezolvarea concretă a problemelor ce decurg din aceste funcţii, în vederea stabilirii şi realizării obiectivelor sistemului. Rezultă din această definire că, metoda de conducere conţine principii şi reguli care decurg din funcţiile conducerii.
b) Tehnica de conducere – cuprinde un ansamblu de reguli specifice, procedee şi instrumente, prin care soluţionează concret probleme ce decurg din funcţiile conducerii.
c) Sistemul de conducere – reprezintă un ansamblu de metode, tehnici şi instrumente, asociate cu procedurile informaţionale, decizionale şi organizatorice, specifice metodelor şi tehnicilor integrate în cadrul sistemului.
În sensul strict, sistemele, metodele şi tehnicile de management reprezintă modalităţile folosite doar de conducători pentru a previziona activitatea din domeniul condus, de a organiza munca colaboratorilor, a coordona acţiunile acestora, a-i antrena la stabilirea şi realizarea obiectivelor, a controla activitatea colaboratorilor şi a regla activităţile, menţinând echilibrul organizaţiilor.
În sensul larg, sistemele, metodele şi tehnicile de management reprezintă modalităţile concrete folosite de conducătorii şi executanţii din aparatul de conducere, pentru soluţionarea problemelor ce decurg din funcţiile de conducere.
În activitatea de conducere a unei unităţi este necesar să se folosească o mulţime de sisteme, metode şi tehnici întrucât personalul de conducere trebuie să soluţioneze o gamă largă de probleme, prin metode sau tehnici specifice.
Procedeul de conducere – este o prescripţie privind ordinea operaţiilor succesive de abordare a proceselor şi fenomenelor, în vederea organizării formale a datelor obţinute şi a activităţilor.
Regulile de conducere – reprezintă ansamblul de recomandări şi instrucţiuni care stau la baza folosirii unei metode.
Instrumentele de conducere – sunt mijloacele care ajută în mod intrinsec la realizarea, în practică, a unei tehnici, a unui procedeu sau a unei metode.
Metodele de conducere – respectă principiile de conducere, deci sunt subordonate acestora. Principiile de conducere sunt aplicate prin metodele de conducere. Metodele de conducere reprezintă întregul, iar tehnica de conducere este o parte a acestuia, deci metoda este pusă în valoare de una sau mai multe tehnici.
În aplicarea metodelor de conducere se va ţine seama de următoarele caracteristici:
-         structura lor este generală, aplicarea este însă specifică;
-         sunt utilizate în funcţie de obiectivul urmărit;
-         vizează eficienţa (economică, socială, profesională, etc);
-         sunt susceptibile de perfecţionare;
-         sunt aplicate independent sau combinat;
-         reclamă folosirea limbajului adecvat situaţiei şi domeniului de activitate.
Utilizarea metodelor de conducere se face respectând anumite condiţii şi cerinţe:
-         metodele trebuie integrate într-o concepţie unitară;
-         formularea clară a obiectivelor şi scopurilor organizaţiilor;
-         organizarea optimă a sistemului decizional;
-         aplicarea noilor metode de management, care la rândul lor trebuie perfecţionate continuu.
În cazul practicii şi ştiinţei conducerii sunt aplicate un mare număr de metode unde se impune şi clasificarea lor după diferite criterii.
Criteriile de clasificare a metodelor de management sunt următoarele:
-         funcţiile conducerii;
-         funcţiile organizaţiei;
-         bazele procesului de conducere;
-         obiectivele urmărite cu prioritate.
Criteriul de bază folosit în clasificarea metodelor de conducere îl reprezintă funcţiile conducerii, după care deosebim:
-         sisteme şi metode care vizează ansamblul procesului de conducere sau mai multe funcţii ale conducerii, precum : managementul prin obiective, prin rezultate, excepţii, participare şi motivaţie în muncă;
-         metode şi tehnici care vizează cu prioritate o anumită funcţie a conducerii, cum sunt: extrapolarea, metoda scenariilor, metoda delegării, braistormingul, şedinţa, diagnosticarea, etc.


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...