loading...

joi, 6 aprilie 2017

Rolurile managerului

Se ştie cã managerii lucreazã pe diferite niveluri care reclamã diferite calitãţi, Care este rolul managerului? Ce face el pe nivelul sãu ierarhic? Un studiu efecuat de Henry Mintzberg precizeazã 10 roluri manageriale, pe care le împarte în trei categorii aflate în strânsã legãturã unele cu altele:
- roluri interpersonale;
- roluri informaţionale;
- roluri decizionale.
Rolurile interpersonale
Rezultã din autoritatea formalã a managerului şi vizeazã relaţiile interpersonale.
Rolul de reprezentare presupune contactul cu subordonaţii proprii sau ai altor firme, cu managerii situaţi pe acelaşi nivel sau pe altele, în cadrul unor reuniuni oficiale, când managerul, în numele firmei, executã o acţiune (de exemplu, înmânarea unor premii anuale, a unor distincţii etc.).
Rolul de conducãtor presupune direcţionarea şi coordonarea activitãţii subordonaţilor (angajare, promovare, concediere).
Rolul de legãturã presupune relaţii cu alţii în interiorul şi în afara organizaţiei. De exemplu, managerul de producţie trebuie sã aibã relaţii bune cu managerul marketingului şi cu alţii, pentru ca împreunã sã contribuie la atingerea obiectivelor organizaţiei. De multe ori, îndeplinirea acestui rol consumã mult din timpul unui manager.
Rolurile informaţionale
Plaseazã managerul în punctul central de primire şi transmitere a informaţiilor. Primele trei roluri au permis managerului sã construiascã o reţea de relaţii interumane, care îl ajutã în culegerea şi receptarea informaţiilor ca un monitor şi transmiterea lor atât ca un diseminator cât şi ca un ,,purtãtor de cuvânt".
a. Rolul de monitor implicã examinarea mediului în organizarea culegerii informaţiilor, schimburilor, oportunitãţilor şi problemelor care pot sã afecteze firma. Contactele formale şi informale dezvoltate în rolul de legãturã sunt folosite deseori aici.
b. Rolul de diseminator presupune furnizarea informaţiilor importante subordonaţilor.
c. Rolul de ,,purtãtor de cuvânt" implicã legãturile cu alte persoane din afara compartimentului sãu:
- din interiorul firmei, când reprezintã interesele unui grup în faţa nivelului ierarhic superior;
- în exterior, când prezintã punctul de vedere al organizaţiei cu privire la o anumitã preblemã.
Roluri decizionale
Rolurile privind relaţiile interpersonale şi cele de culegere şi transmitere a informaţiilor servesc ca intrãri în procesul de luarea deciziilor.
a. Rolul de întreprinzãtor este acela de a cãuta noul - idei, metode, tehnici şi a-l introduce în organizaţie cu scopul schimbãrii ei în bine, a conducerii cãtre performanţã.
b. Rolul de stabilizator revine managerului atunci când este obligat sã ia decizii rapide în momentul în care, datoritã unor factori perturbatori, organizaţia pe care o conduce iese din starea stabilã. Într-o astfel de situaţie, acest rol devine prioritar faţã de celelalte, în joc intrând ,,viteza de reacţie" şi gãsirea optimului în influenţarea factorilor de mediu pentru obţinerea cât mai rapidã a stabilitãţii.
c. Rolul de distribuitor de resurse îl plaseazã pe manager în poziţia de a decide cine primeşte şi cât din aceste resurse, care pot fi: bani, forţã de muncã, timp şi echipamente. Aproape întotdeauna nu existã suficiente resurse şi managerul trebuie sã împartã acest puţin în mai multe direcţii.
Distribuirea resurselor reprezintã, de aceea, cel mai critic dintre rolurile decizionale ale managerului.
d. Rolul de negociator îl pune deseori pe manager în situaţia de ,,a cântãri" cui sã ofere avantajele unei afaceri. Negocierea presupune, în ordine, muncã, performanţã, obiective clare şi orice altceva poate influenţa în bine rezultatul final.
Managerul este persoana implicata in administrarea organizatiei cu autoritate in folosirea si coordonarea resurselor umane, financiare, materiale, informationale in scopul atingerii obiectivelor organizatiei. Managerul este persoana care executa activitatea de conducere. Indiferent de sferele de activitate, munca managerului este foarte asemanatoare. Astfel continutul lucrului managerului are comun pentru toti rolurile conducatorului.
Dupa Mintzberg rolul conducatorului reprezinta un set de reguli de conduita care corespunde unei anumite institutii. Managerul ocupand un anumit post in calitate de conducator indeplineste unele roluri care nu depind de pesonalitatea lui, ci de functiile postului, el influentand doar modul de executare al acestor roluri, nu si continutul.
Sunt evidentiate 10 roluri ale managerului care sunt grupate in 3 categorii:
CATEGORIA
ROLURI
DESCRIERE
1. Interpersonale
a. reprezentare
Managementul participa la ceremonii, are obligatii juridice de legalizare a documentelor oficiale.
Este un simbol al organizatiei
b. lider
Este responsabil de motivarea si activitatea subalternilor, de selectarea, aprecierea si remunerarea lor
c. agent de legatura
Asigura legatura informationala in interiorul si exteriorul organizatiei, prelucreaza informatia, participa la consfatuire, sedinte, consilii
2. Informationale
a. observator
Culegerea informatiei externe si interne
b. desimenator
Transmiterea informatiilor subdiviziunilor
c. purtator de cuvant
Informarea subiectilor din afara organizatiei, declaratii, rapoarte
3. Decizorii
a. intreprinzator
Cauta, elaboreaza noi idei, noi proiecte, metode si strategii
b. pompier
Actiuni de corectare, lichidare a greselilor, crizelor si conflictelor
c. repartizator al resurselor
Adoptarea deciziilor privitor la alocarea resurselor, elaborarea graficelor, schemelor si algoritmilor de activitate
d. negociator
Participa la tratative, negocieri, incheierea contractelor, reprezentarea intereselor subdiviziunii sale.
Caracterologia managerului cuprinde calitatile, insusirile, aptitudinile si cunostintele care insumate determina capacitatea si profilul managerului.
O parte din insusirile omului depind de temperamental sau.
 Aptitudinile sunt complexe de insusiri psihice. A avea aptitudini inseamna a putea efectua o actiune, a pune in practica anumite cunostinte si de a le valorifica. Aptitudini sunt:
1. Adaptabilitea – spiritual organizatoric
2. De conducere
3. De a fixa prioritatile
4. De a comunica
5. Inteligenta
6. Autoincrederea

Atitudinile sunt insusiri psihice exprimate in conduita persoanei. Ele sunt niste pozitii fata de diferite fenomene si prezinta niste reactii si gesturi. Prin atitudini se intelege modalitatea de raportare a individului fata de anumite laturi ale vietii sociale si fata de propria persoana. Atitudini sunt:
  1. Responsabilitatea
  2. Bunavointa
3.      Sinceritatea
  1. Toleranta
  2. Amabilitatea

Abilităţile sau competenţele sunt comportamente observabile şi obişnuite, cu caracter de deprinderi.
1. Abilităţi strategice – facilitează generarea de valoare economică pentru firmă prin adaptarea superioară la mediu:
-          viziunea asupra afacerii
-          orientarea spre client
-          luarea deciziilor
-          gestiunea resurselor
2. Abilităţi organizaţionale – facilitează dezvoltarea capacităţii angajaţilor şi buna înţelegere dintre aceştia:
-          comunicare
-          lucru în echipă şi conducerea acesteia
-          coaching
-          negociere
-          organizare
-          relaţionare
3. Abilităţi de eficacitate personală – facilitează conducerea propriei persoane într-o manieră eficace:
-          autocunoaştere
-          iniţiativă
-          motivaţiei
-          învăţare
-          autocontrol
-          autocritică
-          gestiunea timpului
-          optimism
-          creativitate
-          integritate
-          gestiunea stresului
-          gestiunea emoţiilor (inteligenţa emoţională)


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...