loading...

joi, 6 aprilie 2017

Rolul marketingului agricol in valorificarea produselor agricole

Admiţând existenţa unor relaţii de reciprocitate între producătorul agricol şi consumator trebuie să avem în vedere că piaţa este cea care poate influenţa atât producţia obţinută cât şi organizarea firmei care este preocupată de realizarea producţiei unui anumit produs cerut pe piaţă.Din acest punct de vedere marketingul agricol are un rol foarte important în procesul de concentrare a producţiei agricole în întreprinderi şi ferme cu sisteme de organizare şi integrare care să cuprindă arii şi zone geografice mari cu un evantai cât mai mare de activităţi diversificate(exemplu:cazul podgoriilor de vinuri,hamei,diferite tipuri de livezi,de meri sau culturile de grâu,porumbetc.).
Complexitatea şi diversitatea activităţilor de valorificare a produselor din punct de vedere tehnologic cât şi organizatoric poate fi structurată prin intermediul marketingului divizându-le în diferite tipuri de subsisteme de prelucrare,de păstrare,de transport,vânzare etc. Fapt ce impune trecerea ansamblului de operaţii specifice sub acelaşi control managerial.
Astfel pentru un anumit produs(lactate,carne etc.) activităţile legate de aprovizionarea,producţia,distribuţia etc.pentru acel produs pot fi coordonate eficient având la bază un anumit studiu de marketing.
Numai în condiţiile integrării se poate realiza „optimizarea într-o concepţie unitară”a întregului process format din ansamblul de activităţi specifice producţiei agricole(aprovizionare,producţie,prelucrare,transport,manipulare,depozitare,distribuire), astfel se poate realize o sincronizare mai bună a activităţilor de producţie cu cea de valorificare a produselor agricole şi implicit a cerinţelor de consum din cadrul pieţei constituie concepţia fundamentală în domeniul marketingului agricol,concepţie care asigură coordonarea eforturilor din sfera producţiei cu sfera valorificării produselor agricole.
Marketingului îi revine sarcina redimensionării integrării privind ansamblul de activităţi.
Alături de concepţia fundamentală menţionată trebuiesc adăugate si următoarele:
-          includerea în cadrul sferei de activităţi pentru producătorul agricol a produselor rezultate în urma prelucrării(produse livrate la export sau pe piaţa internă)ş
-          stocarea şi depozitarea unor produse agricole;
Observaţie:Trebuiesc menţionate anumite operaţii care vizează condiţionarea,sortarea,ambalarea etc. care fac parte din aşa numitul flux de operaţii care trebuie :
o   să răspundă exigenţelor clienţilor;
o   să simplifice procesul desfacerii;
o   să aducă economii în sfera distribuţieiş
o   să conducă la creşterea veniturilor reale ale producătorilor agricoli;
-          asumarea de către unităţile agricole a unor activităţi de achiziţionare de produse agricole obţinute în gospodăriile populaţiei rurale,individuale sau pe terenurile din proprietatea acestora în vederea revânzării lor)ouă,lapte,carne,lână,cereale etc.);
-          organizarea unor reţele de magazine prin care producătorii agricoli individuali sau asociaţiile acestora să-şi desfacă permanent o gamă sortimentală variată de produse agroalimentare proprii(prin închirierea de tarabe,standuri,spaţii etc.).

Forme de integrare a producătorilor agricoli


                        Delimitări conceptuale
           
            În categoria delimitărilor pot fi menţionate un ansamblu de autorităţi care au ca obiectiv activităţi specifice de control.
            Ca principale forme de integrare menţionăm:
            a.Integrarea totală(completă)-când prin aceeaşi autoritate,prin mecanismele de piaţă controlează producţia agricolă precum şi activităţile de aprovizionare şi valorificarwa(din amonte şi aval)pentru o anumită formă de organizare a unui producător agricol.
            b.Integrarea ascendentă(în amonte)-când aceeaşi autoritate controlează producţia agricolă şi activităţile de aprovizionare prin intermediul pieţei mijloacelor de producţie cu ajutorul cărora se realizează aprovizionarea sectorului agricol.
            c.Integrarea descendentă(în aval)-când aceeaşi autoritate controlează atât producţia agricolă cât şi activităţile de valorificare pe piaţă a produselor agroalimentare.
            d.Integrarea prin forme contractuale ale producţiei-când se asigură controlul asupra produselor agenţilor economici prin încheierea unor contracte în sfera distribuţiei,industrializării sau comercializării.
            În concluzie în valorificarea produselor agricole elementul integrator este reprezentat de activităţile de prelucrare,păstrare,industrializare,desfacere etc. care constituie fiecare etapă ale circuitului de valorificare a produselor în cadrul pieţei.Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...