loading...

joi, 6 aprilie 2017

Rolul firmei comerciale in cadrul economiei

Firma comercială are un dublu rol în cadrul economiei: unul economic  şi unul social.
a.       Rolul economic al firmei se explică prin câteva aspecte :
-          finalitatea activităţii firmei constă în producerea şi comercializarea de bunuri şi servicii ;
-          pentru realizarea finalităţii sale, firma atrage şi combinǎ factorii de producţie ;
-          conducerea firmei caută să obţină cele mai multe bunuri la cele mai reduse costuri ;
-         firma comercială distribuie veniturile pe categorii de beneficiari, utilizând diferite
      forme de repartiţie :
BENEFICIARI
FORME DE REPARTIŢIE
Personalul angajat
Salarii
Organisme sociale
Cotizaţii sociale
Statul
Taxe şi impozite
Creditori şi bănci
Dobânzi, comisioane
Acţionari
Dividende
Firma
Autofinanţare

b.                  Rolul social al firmei comerciale este determinat de faptul cǎ aceasta nu poate exista decât în contextul social existent. Orice firmă există prin indivizi (prin salariaţii săi şi prin consumatorii bunurilor şi serviciilor oferite pe piaţă) faţǎ de care ea manifestă un rol social specific:
-         faţă de salariaţi (care îşi consumǎ o mare parte din viaţǎ muncind în cadrul firmei) întreprinderea trebuie să asigure condiţii bune de muncă şi o salarizare mulţumitoare. În plus, trebuie creat un climat organizaţional favorabil muncii şi inovării, recunoaşterii şi recompensării performanţelor ridicate, stimulăii competiţiei, creşterii adeziunii faţă de firmă şi ţelurile sale etc.
-         faţă de consumatori,firma trebuie să realizeze cea mai bună adaptare a bunurilor şi serviciilor produse la cerinţele clienţilor. Ea trebuie să furnizeze o informare completă şi obiectivă, prin acţiuni de publicitate şi reclamă adecvate.
Exercitarea rolurilor firmei comerciale generează interese dificil de armonizat, care fac ca la nivelul firmei să se manifeste unele contradicţii :
-          între interesele salariaţilor şi cele ale proprietarilor capitalului ;
-          între interesele titularilor de venituri (generate de întreprindere), care doresc să câştige
 cât mai mult si cele ale consumatorilor, care caută să cumpere la un preţ cât mai
 redus.Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...