loading...

joi, 6 aprilie 2017

Repercusiunea impozitelor

Echitatea fiscală cere ca persoana care plăteşte impozitul statului să-l şi suporte efectiv. În realitate, nu de puţine ori, situaţia stă invers. Atunci când persoane care plăteşte impozitul îl şi suportă efectiv avem de a face cu ceea ce se numeşte incidenţa directă (de exemplu muncitorul).
            În situaţia în care subiectul impozitului nu este şi suportatorul efectiv al impozitului putem vorbi despre incidenţa indirectă sau repercusiune.
             căile prin care se poate realiza repercusiunea impozitelor sunt:
- prin adăugarea la preţul de vânzare al mărfurilor a impozitelor indirecte şi recuperarea lor de la cumpărători sau/şi consumatori în momentul încasării preţurilor sau tarifelor;
- prin cumpărarea,  materiilor prime, materialelor, combustibililor, mărfurilor etc. la preţuri mai scăzute decât cele de echilibru;
- prin diminuarea preţului de vânzare a bunurilor mobile şi imobile,.
Repercusiunea impozitelor poate fi parţială sau integrală, în  funcţie de o serie de factori, cum sunt:
- raportul, existent pe piaţă, între cererea şi oferta aferentă unor bunuri sau servicii impozabile .
- gradul de ocupare a forţei de muncă
- felul mărfurilor şi/sau serviciilor care fac obiectul vânzării-cumpărării
            - tipul impozitului (direct, particular, general ş.a.);
            - natura baremului de impunere;
            - gradul de concertare a producţiei;
            - structura pieţei;


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...