loading...

Protectia proprietatii industriale

În conformitate cu Convenţia de la Paris, sunt recunoscute ca obiecte ale proprietăţii industriale şi protejate prin legi speciale invenţia, modelul de utilitate, desenul şi modelul industrial, numele comercial, indicaţia de provenienţă, denumirea de origine şi topografia circuitelor integrate.
Acordarea protecţiei pentru creaţiile tehnice se face la cerere, etapele acţiunii şi condiţiile care trebuie îndeplinite fiind reglementate prin legi diferenţiate în raport cu obiectul proprietăţii. Aspectele mai importante privind aceste reglementări vor fi prezentate în continuare.

Ø  Protecţia invenţiilor are la bază Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie. Brevetul de invenţie este titlul unic de protecţie a invenţiilor în România.

Invenţia reprezintă o soluţie tehnică cu caracter de noutate absolută, aplicabilă industrial în orice domeniu al vieţii economice sau sociale[1].
Nu sunt brevetabile invenţiile contrare ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi ideile, descoperirile, teoriile ştiinţifice, metodele matematice, programele de calculator, soluţiile cu caracter economic sau de organizare, diagramele, metodele de instruire, regulile de joc, sistemele urbanistice, fenomenele fizice în sine, reţetele culinare, realizările cu caracter estetic.
Protecţia prin brevet de invenţie conferă titularului dreptul de exploatare exclusivă pe durata de valabilitate, de maximum 20 de ani. În cazul îmbunătăţirii unor soluţii protejate deja printr-un titlu de proprietate, se eliberează brevetul complementar (sau de perfecţionare), cu termen de valabilitate de 10 ani.

Ø Protecţia modelelor şi desenelor industriale este reglementată prin Legea nr. 129/1992; titlul de proprietate poartă denumirea de Certificat de înregistrare.
Modelele industriale sunt obiecte tridimensionale, aplicabile industrial, care se deosebesc între ele prin elementele ornamentale exterioare pe care le prezintă, prin originalitatea şi noutatea lor. Desenele industriale se deosebesc de modelele industriale prin numărul de dimensiuni: desenele industriale sunt obiecte bidimensionale (de exemplu, etichete, afişe etc.), iar cele tridimensionale (cutii, flacoane etc.) sunt modele industriale.

Titularii certificatelor de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale pot menţiona pe produse semnul D, respectiv litera D majusculă înscrisă într-un cerc, însoţită de numele titularului sau numărul certificatului.
Acordarea titlurilor de protecţie presupune ca soluţiile să aibă caracter de noutate (să nu fi fost făcute publice, în ţară sau străinătate). De asemenea se impune ca modelele şi desenele să aibă caracter industrial, adică să poată fi reproduse identic.
Durata protecţiei este de 5 ani de la data constituirii depozitului naţional reglementar şi poate fi prelungită pe încă două perioade succesive de 5 ani, cu plata taxelor legale.


Potrivit unor studii, aspectul nou al unui produs este o componentă ce conduce la mărirea valorii sale comerciale cu peste 30%. Un exemplu concret îl constituie declararea, ca model al anului 1993, a camionului IVECO Eurotech, în special datorită designului deosebit, cu toate că performanţele sale tehnice sunt inferioare camionului Mercedes.

Ø  Protecţia mărcilor are la bază Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice. Titlul de protecţie obţinut este Certificatul de înregistrare, care îi conferă titularului un drept exclusiv de exploatare pe teritoriul României.
Marca reprezintă un ansamblu de semne distinctive folosite pentru a diferenţia produsele sau serviciile unei firme de cele identice sau similare ale altei întreprinderi. Categoriile de semne ce pot fi folosite la alcătuirea mărcii sunt numeroase: nume, titluri şi cuvinte originale, litere şi cifre, desene, sigilii, combinaţii de culori şi, uneori, o frază muzicală.
Potrivit legislaţiilor internaţionale, mărcile sunt indisolubil legate de anumite produse şi servicii. Certificatul de înregistrare conferă titularului dreptul de folosire exclusivă a mărcii numai pentru produsele şi serviciile menţionate la înregistrare, pe o perioadă de 10 ani. La expirarea perioadei de protecţie, marca poate fi reînnoită pe o altă perioadă de 10 ani, reînnoirile putându-se succeda în timp, fără limită.
Elementul comun tuturor formelor de proprietate industrială pentru care se asigură protecţie este dreptul exclusiv de exploatare, care dă titularului posibilitatea de a fabrica, comercializa sau exporta obiectul invenţiei şi de a culege roadele acestor activităţi. Aceste drepturi sunt limitate în spaţiu şi timp, fiind valabile numai pe teritoriul ţării care a emis titlul de proprietate şi pe o perioadă de timp limitată.
Titularii de brevete şi certificate de înregistrare sunt, de regulă, autorii soluţiilor pentru care se solicită protecţie. Excepţie fac:
-          mărcile, numele comerciale atribuite întotdeauna organizaţiilor care le utilizează;
-          brevetele, modelele şi desenele industriale – în cazul când au fost realizate de unul sau mai mulţi salariaţi în baza unui contract de muncă cu misiune creativă sau a unei misiuni de cercetare încredinţate expres.
[1] Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie
loading...

Postări populare de pe acest blog

Surse de energie

Surse ale conflictului

Caile de administrare a medicamentelor