loading...

joi, 6 aprilie 2017

Procesul de planificare. Schema procesului general de planificare

Este imposibil ca o firmǎ comercialǎ sǎ funcţioneze fǎrǎ planificare. Acest proces are ca punct de plecare viziunea firmei. Pe baza acesteia se elaboreazǎ şi se declarǎ misiunea firmei, prin care se defineşte scopul pe care şi-l propune firma. Atingerea scopului se face prin fixarea unor obiective ce se pot realiza pe baza unor planuri judicios elaborate. Realizarea obiectivelor planificate duce la obţinerea eficienţei şi a performanţelor dorite. 

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...