loading...

joi, 6 aprilie 2017

Procedura stabilirii obiectivelor

Pentru obţinerea rezultatelor dorite este nevoie să cunoaştem procedura stabilirii obiectivelor. Aceasta începe cu definirea obiectivelor ce trebuie atinse. Această definire se face căutând să obţinem răspunsul la câteva întrebări:
-          Ce vrem să realizăm?
-          Vrem să creştem vânzările?
-          Vrem să reducem costurile?
-          Vrem să creştem calitatea?
-          Vrem să dezvoltăm serviciile către clienţi?
După definirea obiectivelor, trebuie parcurse cinci etape:
1.      Precizarea modului în care firma va măsura performanţele – Unele rezultate pot fi măsurate mai uşor ca altele (Exemplu: cantitatea de produse vândute, volumul valoric al vânzărilor). Rezultatele muncii sunt de regulă măsurate cu ajutorul unuia dintre următorii parametrii:
-          unităţi fizice: cantitatea produsă, cota de piaţă, numărul de erori, numărul de produse refuzate etc;
-          unităţi de timp: respectarea scadenţelor, servirea promptă a clienţilor, încheierea unui proiect, sosirea la servici în fiecare zi, punctualitatea în servire etc;
-          unităţi valorice: profit, buget, creanţe, costuri.
2.      Specificarea normei sau a ţintei care trebuie atinsă urmăreşte definirea mărimii performanţei aşteptate (Exemple: norma prin care se stabileşte producerea a 40 de bucăţi de produs pe oră; creşterea vânzărilor cu 10%; realizarea unui proiect până la 1 decembrie).
3.      Specificarea timpului de realizare a obiectivului -  Pentru a avea un efect pozitiv asupra performanţelor, obiectivele trebuie să prevadă un timp de realizare. În producţie, obiectivele se stabilesc sub forma numărului de produse fabricate pe oră, zi, lună, an. În sectorul serviciilor, obiectivele se exprimă în unităţile de timp necesare furnizării serviciilor către client (Exemplu: o firmă de reparat copiatoare poate avea ca obiectiv să răspundă în cel mult două ore solicitărilor clienţilor)
4.      Întocmirea unei liste de priorităţi – Atunci când se stabilesc mai multe obiective ele trebuie să fie clasificate în funcţie de importanţa lor.
5.      Determinarea necesităţilor de coordonare a obiectivelor – Înainte de a se finalizeze procesul de stabilire a obiectivelor este important să vedem dacă realizarea lor depinde de cooperarea cu alte persoane. Dacă se întâmplă aceasta, este necesară corelarea acţiunilor cu aceste persoane şi cu obiectivele acestora. În cadrul firmei coordonarea pe verticală este de obicei uşoară, însă cea pe orizontală s-ar putea să fie dificilă


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...