loading...

joi, 6 aprilie 2017

Principalii factori de mediu cu influenta asupra managementului firmelor comerciale din Romania in perioada tranzitiei la economia de piata

În perioada tranziţiei intervin schimbǎri radicale în societatea şi economia româneascǎ: se modificǎ legislaţia, apar noi instituţii, în timp ce altele dispar, se restructureazǎ economia, se modificǎ formele de proprietate, se dezvoltǎ concurenţa între firmele economice – se restructureazǎ societatea în ansamblul ei.
Toate aceste modificǎri genereazǎ o sumǎ de factori de influenţǎ asupra firmelor de afaceri. În funcţie de efectul pe care aceştia îl au asupra activitǎţii şi managementului firmelor, ei se pot grupa în 2 categorii:
A.    Factori favorizanţi;
B.     Factori perturbatori.
A. Factorii favorizanţi au o influenţǎ pozitivǎ asupra firmelor, potenţându-le activitǎţile şi eficienţa. În aceastǎ categorie se includ:
-          depolitizarea managementului firmelor economice;
-          autonomia deplinǎ a conducerii firmelor şi reducerea intervenţiei statului în activitatea lor;
-          dezvoltarea tehnicii de calcul, a informaticii şi telecomunicaţiilor, creşterea posibilitǎţilor de îmbunǎtǎţire a pregǎtirii managerilor şi executanţilor;
-          accesul firmelor la realizǎrile cercetǎrii ştiinţifice şi la tehnologiile moderne;
-          amplificarea relaţiilor economice între firme;
-          dezvoltarea concurenţei, ce favorizeazǎ diversificarea şi creşterea calitativǎ a producţiei de bunuri şi servicii, reducerea consumurilor, reducerea preţurilor etc.
B. Factorii perturbatori influenţeazǎ negativ activitǎţile şi performanţele firmelor:
-          relaţiile tensionate management-sindicate şi instabilitatea economico-socialǎ (manifestatǎ cu precǎdere în anii de început ai tranziţiei);
-          criza de subproducţie (de materii prime, energie, combustibil, produse agricole etc.);
-          uzura moralǎ a mǎrfurilor oferite pieţei;
-          reducerea cererii interne, datoratǎ scǎderii puterii de cumpǎrare;
-          reducerea cererii externe, datoratǎ scǎderii competitivitǎţii produselor oferite la export;
-          blocajul financiar ce perturbǎ fluxurile financiare între întreprinderi;
-          inflaţia, care provoacǎ dificultǎţi în previzionarea şi planificarea activitǎţii firmelor;
-          manifestarea riscului în afaceri şi ameninţarea falimentului;
-          fiscalitatea ridicatǎ, ce diminueazǎ posibilitǎţile de acumulare şi investiţii;
-          sistemul bancar, insuficient dezvoltat, generând servicii deficitare şi dificultǎţi de finanţare, creditare;
-          legislaţia instabilǎ şi interpretativǎ;
-          lupta pentru putere în cadrul întreprinderilor de stat şi instituţiilor publice;
-          birocraţia din administraţie;
-          criza proprietǎţii de stat;
-          criza managerialǎ, îmbrǎcând mai multe aspecte:
Ø  criza de competenţǎ, autoritate şi responsabilitate;
Ø  criza creativitǎţii tehnice, datoratǎ lipsei elitelor profesionale;
Ø  criza înţelegerii fenomenului economic;
Ø  criza motivaţiei;
Ø  criza de mentalitate.Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...