loading...

Prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

Evaziunea fiscală constituie un obstacol important ce împiedică dezvoltarea economică durabilă, cu implicaţii de natură economică, dar şi socială.
Evaziunea fiscală are o evoluţie influenţată de acţiunea concentrată (comună) a unor factori cum sunt:
            - dinamica economici reale;
            - nivelul fiscalităţii;
            - alţi factori interni şi externi.
Practica fiscală, în special din statele dezvoltate, demonstrează că un sistem fiscal modern trebuie să aibă şi componente care să contribuie la educarea şi informarea corectă şi promptă a contribuabililor în legătură cu obligaţiile lor privind:
            - completarea corectă a declaraţiilor de impunere;
            - ţinerea unor evidenţe reale a veniturilor şi cheltuielilor ocazionale de activitatea desfăşurată;
            - cunoaşterea contravenţiilor şi pedepselor care se aplică celor care încalcă legea fiscală ş.a.
            Dintre măsurile care au contribuit şi pot contribui la diminuarea ariei evaziunii fiscale putem menţiona:
            - eliminarea acelor prevederi din actele normative care pot favoriza evaziunea fiscală şi o mai bună corelare a facilităţilor fiscale;
            - includerea în legislaţia fiscală a unor măsuri care să conducă la un comportament economic normal;
            - adoptarea Codului fiscal şi a Codului de procedură fiscală;
            - stabilirea unui raport care să tindă spre optim între salariu şi stimulente
            - organizarea cazierului fiscal;


loading...

Postări populare de pe acest blog

Surse de energie

Surse ale conflictului

Caile de administrare a medicamentelor