loading...

marți, 4 aprilie 2017

Particularitatile marketingului agroalimentar (agromarketing)

Privind domeniul produselor agricole,marketingul are anumite particularităţi,datorită caracterului pieţelor acestor produse destinate consumului populatiei.În acest caz marketingul poartă denumirea de marketing agricol sau agromarketing şi are ca principale particularităţi generate de specificul activităţilor agricole:
-          dependenţa mai mare a producătorilor agricoli de ansamblu de factori naturali şi biologici;
-          caracterul sezonier al producţiei vegetale;
-          nivelul mai scăzut al informaţiei(ca circuit şi sferă de cuprindere)din agricultură.

Mecanisme specifice marketingului agroalimentar

            Marketingul agroalimentar,ca orice activitate economica se caracterizează printr-un mecanism propriu:
-          determinat de structurile economice din agricultură,date de formele de proprietate si exploataţie;
-          determinat de volumul şi structura producţiei care determină oferta;
-          consumul de produse agricole care determină cererea;
-          formele organizatorice ale activităţilor de valorificare a produselor agricole care cuprind mai ales sisteme de preţuri şi aspectele financiare;
-          structurile internaţionale şi politicile promovate de acestea(de structurile economice din agricultură);
-          cadrul legislativ cu caracter normativ existent intr-o economie de piaţă.

Obiectul cercetării de marketing in sectorul agroalimentar

            În sectorul agroalimentar marketingul are în vedere cercetarea a patru categorii mari de probleme,acestea fiind:
            I.Studierea produselor agroalimentare privitor la:
                        - studiul comparativ al produselor competitive;
                        - natura produselor analizate(cercetate);
                        - forma produselor în care acestea trebuie să ajungă la consumatorul final;
                        - stabilirea beneficiarului produselor;
                        - testarea pieţei;
                        - depistarea de noi clienţi;
                        - simplificarea / lărgirea sortimentelor;
                        - studiul prezentării produselor agroalimentare.
            II.Studierea distrubuşiei produselor agroalimentare şi a logisticii marketingului:
- modul cum se desfac produsele;
      - studiul eficacităţii vânzării;
      - analiza cheltuielilor de distribuţie;
      - analiza activităţilor magazinelor de desfacere;
      - existenţa fluctuaţiilor sezoniere ale producţiei agricole.
            III.Studierea pieţei agroalimentare
            IV.Studierea acţiunilor promoţionale care au la bază anumite studii motivaşionale,activitatea publicistică etc.

                                   Specificul marketingului agroalimentar

            Trebuie să avem în vedere că în sectorul agroalimentar marketingul are ca principală preocupare produsele agroalimentare şi nu cele agricole,astfel încât marketingul agroalimentar trebuie văzut ca o parte a trinomului produs – tehnologie – piaţă.
            Aplicabilităţile marketingului în agricultură(agromarketing)se diferenţiază prin natura proceselor cu reflectări diferite în interiorul celor trei sisteme consacrate:
-          agricole;
-          agroalimentare;
-          marketing.
Sistemele agricole – transformă materiile prime pe care le oferă mediul ambiant(energia solară,rezerve nutritive etc.)şi cele adăugate de om(îngrăşăminte,apă etc.)în produsele agricole.
Sistemele agroalimentare – ca ansamblu al bunurilor şi serviciilor care contribuie la satisfacerea nevoilor consumatorilor în limitele unui spaţiu geografic(pe de o parte)şi o reţea de agenţi economici implicaţi în fluxul produselor agroalimentare(pe de altă parte).
Observaţie:Acest sistem cuprinde următoarele verigi:
-          aprovizionarea agriculturii şi industriei alimentare;
-          agricultura;
-          industriile agricole si alimentare;
-          distribuţia en-gross şi en-detail;
-          consumurile casnice şi colective.
Sistemele de marketing – acestea au rolul de distribuţie în spaţiu şi timp a produselor din sistemul agroalimentar până la consumator.
Aceste sisteme transferă produsele agricole şi agroalimentare de bază ale producătorilor.Astfel volumul serviciilor de marketing(ambalarea,depozitarea,transportul etc)depind de aspectul calitativ şi/sau fizic al produselor vândute conform figurii2.2.
Astfel volumul intrărilor în sistemele agricole(factor de producţie)se modifică pemanent,iar ieşirile(produsele recoltate)sunt obţinute la intervale intermitente sezoniere.
Notă:Modificările acestor intrări sezoniere în sistemul de marketing este strâns corelată cu cea a ieşirilor din sistemele agricole.Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...