loading...

marți, 4 aprilie 2017

Operatiuni prilejuite de imprumuturile de stat

A.Plasarea împrumuturilor de stat, se poate realiza prin trei căi, şi anume:
- prin subscriere publică;
- prin intermediul consorţiilor (sindicatelor) bancare;
- prin vânzare la bursă.
În cazul plasării prin subscripţie publică, statul organizează o largă publicitate asupra condiţiilor împrumutului, asupra avantajelor pe care le prezintă folosind presa, radioul, televiziunea etc.
Organizarea operaţiilor de plasare prin subscriere publică revine în sarcina Ministerului Economiei şi Finanţelor. Pentru plasarea înscrisurilor, statul organizează ghişee pe lângă bănci, case de economii, oficii poştale, percepţii etc. Persoanele fizice şi juridice se prezintă la aceste ghişee şi subscriu la împrumut cu resursele lor disponibile. Suma subscrisă poate fi vărsată integral, în momentul subscrierii, sau eşalonat în rate.
În practica plasării împrumuturilor prin subscripţie publică să întâlnească două situaţii:
            a) când nu se limitează cuantumul împrumutului ce poate fi contactat;
            b) când cuantumul împrumutului este limitat.
           
Plasarea împrumuturilor prin intermediul consorţiilor (sindicatelor) bancare constă în aceea că sarcina plasării este preluată de mai multe bănci organizate într-un consorţiu, care se angajează să efectueze această operaţie la cererea organelor competente. Consorţiul bancar poate prelua obligaţiunile împrumutului în comision sau le cumpără efectiv.
În cazul preluării în comision, statul va intra în posesia sumelor pe măsură ce consorţiul bancar plasează obligaţiunile.
În cazul cumpărării efective a înscrisurilor împrumutului de stat, riscul plasării revine consorţiului bancar.
Prin vânzarea la bursă sunt plasate, de obicei, înscrisurile unui împrumut nou, atunci când statul nu doreşte să facă  o largă publicitate în legătură cu acesta pentru a nu provoca scăderea cursului obligaţiunilor care ar micşora randamentul financiar al împrumutului.
Această modalitate prezintă avantajul că este discretă, comodă şi puţin costisitoare.
B. Modificarea nivelului dobânzii
Nivelul dobânzii pe piaţă nu rămâne vreme îndelungată constant, ci suferă modificări în funcţie de raportul dintre cererea şi oferta de capital de împrumutut. În perioadele în care rata dobânzii înregistrează o scădere apreciabilă statul urmăreşte să profite de această situaţie.
 În aceste condiţii statul procedează la preschimbarea înscrisurilor unui împrumut vechi, emis cu o dobândă mai mare cu înscrisuri ale unui împrumut nou, emis cu o dobândă mai mică. Această operaţiune poartă denumirea de conversiune.
În practică se cunosc trei tipuri de conversiune:
            1. Conversiune forţată - când statul oferă deţinătorului de înscrisuri o singură alternativă, respectiv aceea de a preschimba vechile titluri cu altele noi într-un anumit interval de timp. La expirarea termenului titlurile neschimbate ale vechiului împrumut îşi pierd valabilitatea.
            2. Conversiune facultativă - subscriitorii sau creditorii au posibilitatea de a alege între preschimbarea înscrisurilor vechiului împrumut cu altele noi şi păstrarea acestora.
            3. Conversiune anticipată - creditorii au posibilitatea de a nu accepta preschimbarea în condiţiile stabilite de stat şi să o refuze solicitând rambursarea anticipată a împrumutului.
            Dintre toate formele conversiunii acesta din urmă este cea mai frecvent utilizată. Statul poate proceda la majorarea ratei dobânzii. Această operaţiune, care este inversul conversiunii, este cunoscută sub numele de arozare..
C. Modificarea termenului de rambursare
D. Rambursarea împrumuturilor de stat
            Repr. restituirea sumelor împrumutate. Rambursarea împrumuturilor poate avea caracter obligatoriu sau facultativ.
            În practică se întâlnesc mai multe modalităţi de rambursare a împrumuturilor publice:
            1. pe calea anuităţilor;
            2. prin tragere la sorţi;
            3. prin răscumpărare la bursă.
            1. Rambursarea împrumuturilor prin anuităţi constă în aceea că începând cu al doilea sau al treilea an de la contractare statul începe să achite pe lângă dobânzi şi o parte din suma datorată. Această modalitate se utilizează atunci când statul are un număr mic de creditori.
            2.Când împrumutul de stat a fost contractat de la un număr mare de creditori statul foloseşte pentru rambursarea acestuia varianta tragerilor la sorţi.
            3. prin rascumparare la bursa: Prin acest procedeu împrumutul se poate restitui atât la scadenţă, cât şi cu anticipaţie.
            Rambursarea împrumuturilor publice se realizează de către stat prin intermediul resurselor financiare provenite din:
            a) fondul special de rambursare;
            b) veniturile curente ale exerciţiului bugetar;
            c) excedentele bugetare.


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...