loading...

marți, 4 aprilie 2017

Obiectivele si efectele audiovizualului in comunicarea corporativa

Obiectivele audiovizualului aflat în slujba firmei sunt privite din perspectiva a trei paliere distincte dar aflate în strânsă legătură de intercondiţionare, având drept scop final atragerea publicului spre produsele sau serviciile promovate de ea. Produsul audiovizual privit din perspectiva definirii firmei generează primul palier de obiective specifice audiovizualului. Această categorie de produse audiovizuale îşi propun: informarea, formarea şi sensibilizarea publicului, ca şi promovarea produsului sau serviciului pe piaţă.
Al doilea palier conduce la crearea acelui produs audiovizual influenţat de rolul socio-economic al organizaţiei. În cadrul său sunt urmărite: asigurarea vânzărilor de produse, calificarea forţei de muncă, prevenirea riscului profesional şi favorizarea relaţiilor interumane.
Produsul audiovizual privit prin prisma imperativelor organizaţiei, în cadrul unui sistem economic privat, va determina cel de al treilea set de obiective, şi anume: alinierea la o cauză, obţinerea unei adeziuni, motivaţii pentru dezvoltarea relaţiei firmă-client, justificarea unei acţiuni sau a unui proiect demarat de corporaţie.
Nu trebuie considerat că un produs audiovizual se adresează unui public distinct şi că obiectivele sale sunt în funcţie de acest public. Dimpotrivă, dacă difuzarea produsului audiovizual, pentru un alt segment de public decât cel pentru care a fost proiectat, conduce la efecte pozitive, atunci putem considera că obiectivele urmărite prin produsul audiovizual proiectat au fost îndeplinite.
Spre exemplu, obiectivul unui film documentar cu specific tehnic poate răspunde unor necesităţi sporite de informare a publicului. Prin intermediul său, se obţin nu numai informaţii cu caracter tehnic, ci se ajunge în mod indirect la cunoaşterea firmei, a afacerilor acesteia. Spotul publicitar, ca şi filmul de securitate socială sunt alte tipuri de produse audiovizuale ce răspund logicii funcţionării firmei: primul pentru vânzări, iar al doilea, pentru ca lucrul să se desfăşoare în cele mai bune condiţii, aşa cum produsul audiovizual de prestigiu se situează mai mult în cadrul acelei logici legate de imperativele firmei.
Matricea audiovizuală „are vocaţia de a servi interesele firmei”.[1] Efectele pe care le generează aceasta în relaţia firmă-clienţi interni şi externi implică o serie de aspecte psihologice, socio-economice, care vor determina o multitudine de grade de interes faţă de informaţia promovată, ştiindu-se clar că, un individ aderă, de preferinţă, la ceea ce este conform opiniei şi atitudinilor sale. Prin urmare, matricea audiovizuală va trebui să gestioneze numeroşi factori aleatori pentru a putea obţine în final efectele pozitive aşteptate de firmă.
Efectele pe care le generează produsul audiovizual se pot grupa în trei categorii: efecte de ordin economic, social şi de recunoaştere a meritelor produsului audiovizual în programarea imaginii firmei.
Efectele economice ale produsului audiovizual al întreprinderii pot fi directe şi indirecte. Produsele audiovizuale care generează efecte economice directe sunt: publicitatea, promovarea vânzărilor, produsele vizuale de prestigiu şi alte surse de informare externă. Efectele lor economice se traduc în încheierea de contracte, acordarea de credite pentru firmă, în noi comenzi pentru produsele acesteia determinând finalmente îmbunătăţirea situaţiei economico-financiare a firmei.
Dintre produsele audiovizuale ce determină efecte economice indirecte remarcăm: produsul audiovizual de formare şi sensibilizare; produsul audiovizual de informare internă şi cel de motivare a atitudinii firmei faţă de mediul de afaceri.
Efectele economice indirecte sunt legate indisolubil de activitatea internă a firmei, cu alte cuvinte, de munca sau produsul acestei munci. Acestea se materializează în acţiuni consacrate creşterii randamentului procesului de producţie, îmbunătăţirii calităţii produselor, eliminării rebuturilor şi a accidentelor de muncă.
Efectele de ordin social ale produsului audiovizual vizează activitatea internă şi externă a firmei. În interiorul firmei produsele audiovizuale de informare sunt chemate să facă cunoscuţi diferiţii „actori” ce acţionează la nivelul său, în scopul asigurării coeziunii de grup şi a reducerii conflictelor de muncă. În afara firmei, produsele audiovizuale de informare de regulă exprimate prin videomagazin au rolul de a rezolva problemele de comunicare dintre firmă şi diferitele categorii de clienţi.
Ultima categorie de efecte pe care le generează produsul audiovizual defineşte recunoaşterea meritelor organizaţiei, îndeosebi din perspectiva poziţiei ocupate de aceasta pe piaţă prin produsul promovat.[1]      Leduc, R., La Publici te, une force au service de l'entreprise, Paris, Dunod-Entreprise, 1978, pg. 25

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...