loading...

marți, 4 aprilie 2017

Notiuni generale privind datoria publica

Datoria publică reprezintă ansamblul resurselor financiare mobilizate cu titlu de împrumut de către autorităţile publice centrale şi locale şi alţi subiecţi de drept public de la diverşi creditori, persoane fizice sau juridice, de pe piaţa internă şi/sau externă şi rămase de rambursat la un moment dat.
În România, datoria publică cuprinde toate obligaţiile de natura datoriei publice guvernamentale şi locale.
În funcţie de piaţa pe care se contractează împrumuturile, datoria publică cunoaşte două variante:
            1. datoria publică internă;
            2. datoria publică externă.
            Raportul dintre cele două componente ale datoriei publice diferă de la o ţară la alta în funcţie de gradul de dezvoltare economică.
După termenul de restituire al sumelor, în cadrul datoriei publice, sumele exigibile la termen scurt poartă denumirea de datorie flotantă, iar cele exigibile poartă denumirea de datorie consolidată.
datoria publică a oricărei ţări poate fi analizată printr-o serie de indicatori, ce se pot structura în trei categorii:
            a) indicatori privind gradul de îndatorare a ţării la un moment dat;
            b) indicatori privind efortul financiar public anual reclamat de datoria publică;
            c) indicatori de structură ai datoriei publice.
            a) Indicatorii privind gradul de îndatorare a ţării la un moment dat sunt:
            ● absoluţi     
            ● relativi
            ● medii
            b) Indicatorii specifici efortului financiar public anual sunt:
            ● mărimea absolută a serviciului datoriei publice:

            ● mărimea medie pe locuitor a serviciului datoriei publice:
           ● ponderea dobânzilor în produsul intern brut:
           ● ponderea dobânzilor în totalul cheltuielilor publice:
                                              
            c) Indicatorii de structură ai datoriei publice sunt:
            ● ponderea datoriei interne,externe,flotante,consolidate în totalul datoriei publice:
           ● ponderea serviciului datoriei publice externe si interne în serviciul datoriei publice:


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...