loading...

marți, 4 aprilie 2017

Noile structuri si metode pe care le implica profesia de specialist in comunicare

Comunicarea globală implică studierea şi crearea unor noi structuri de lucru, menite a se adapta la modificările survenite în realitate, potrivit acestui demers novator de intervenţie în cotidian. Noile structuri de lucru vizează crearea şi dezvoltarea agenţiilor de publicitate, de design, de marketing direct şi relaţii publice.
Totodată, crearea şi implementarea noilor produse specifice comunicării globale implică şi o serie de structuri adecvate noii profesii.
Structurile de natură geografică permit crearea şi dezvoltarea unei veritabile culturi comune, capabilă să integreze şi să valorifice fiecare set de discipline constitutive ale comunicării globale. Ea îmbogăţeşte reflecţia conceptuală asupra domeniului, ca urmare a interacţiunilor apărute în activităţile specializate ale oamenilor, cu formare profesională diversă. Sunt puşi în practică, cu o mare rapiditate, parametrii specifici comunicării globale, concomitent cu crearea unei puternice viteze de reacţie a acestora la stimulii mediului ambiental.
Structurile de ordin fizic concretizate în concepţia arhitecturală, trasarea fluxurilor de circulaţie a informaţiilor, necesită o soluţionare corespunzătoare, fără de care nu se poate realiza o imagine adecvată a corporaţiei.
Structurile funcţionale ale firmei sunt chemate a integra în mod eficient, în viaţa acesteia, raportul generalist-specialist, întrucât comunicarea globală este nevoită să facă deseori apel la o serie de discipline specializate (marketing, design, relaţii publice) pe care să le folosească şi să le adapteze cadrului general, în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse de firmă.
Structurile profesionale vor trebui să asigure formarea teoretico-practică a viitorului specialist în comunicare globală. Actualmente aceste structuri sunt într-o formă incipientă.
Structurile de cercetare au rolul de a asigura cel puţin îndeplinirea a două tipuri de prestaţii: exploatarea potenţialelor schimbări apărute în domeniu şi conceperea unor strategii creative, capabile să genereze obţinerea de produse noi, cu performanţe ridicate, crearea de mărci şi proiecte de dezvoltare.
Între noile metode specifice comunicării globale evidenţiem:
*      auditul diagnostic, potrivit căruia se face o analiză completă a situaţiei comunicării globale, ţinându-se cont de logica firmei; logica concurenţei; logica structurii şi evoluţiei pieţei; logica consumatorului;
*                    strategia comunicării globale potrivit obiectivelor urmărite de firmă, identificarea şi analizarea structurii comunicării globale;
*                    identificarea şi definirea poziţiei de marcă pe piaţă, creionarea planului de acţiune a comunicării globale.
Oricât de bine organizate ar fi activităţile economice şi comunicaţionale din cadrul unei firme, acestea nu vor avea finalitate, dacă nu se va reuşi stabilirea unor relaţii directe, pertinente cu clientul. Aşadar, cheia succesului în afaceri stă nu numai în comportamentul prestat la nivelul afacerii, ci şi în arta de a şti să realizezi comunicarea cu clientul respectiv. Prezenţa la client, discuţiile purtate cu el şi colaboratorii săi implică efectuarea unei analize atente a tipologiei clientelei, concomitent cu pregătirea viitorului mod de a aborda dialogul partenerial de afaceri.
Rezultă, deci, că succesul în afaceri este condiţionat de client. Din acest motiv, studiul comportamentului ce va fi adoptat faţă de client trebuie început ţinând cont de identificarea poziţiei acestuia faţă de posibilităţile ofertantului, după care este necesar a fi cunoscut modul de gândire şi acţiune al clientului.

Aşadar, transpunerea firmei în rolul clientului este o condiţie indispensabilă pentru a reuşi în afaceri şi o strategie eficientă, necesară dezvoltării comunicării corporative în societatea modernă

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...