loading...

marți, 4 aprilie 2017

Necesitatea si rolul conducerii strategice

Firma de comerţ şi turism există şi funcţionează într-un mediu ambiant mobil, uneori turbulent şi pe o piaţă concurenţială ceea ce impune schimbări şi adaptări permanente. O gamă variată de factori influenţează şi afectează activitatea şi performanţele firmei de comerţ şi turism :
-          modificarea rapidă a tehnologiilor ;
-          creşterea dimensiunii firmelor ;
-          instabilitatea surselor de aprovizionare şi a debuşeelor ;
-          modificarea duratei ciclului de fabricaţie a produselor ;
-          reducerea longevităţii unor mărfuri şi servicii;
-          schimbări generale de ordin economic, social, politic cultural, demografic, etc. ;
Drept urmare, firmele de comerţ şi turism sunt obligate la adaptări şi organizări frecvente
pentru a putea face faţă influenţei acestor factori şi schimbări produse în mediul ambiant. Pentru aceasta este nevoie de o conducere strategică a firmei.
            Conducerea strategică (managementul strategic) este o formă de management corelată organic cu funcţia de previziune şi care utilizează ca instrument de bază strategia economică a firmei. Conducerea strategică urmăreşte:
-          descifrarea şi anticiparea schimbărilor în mediul ambiant şi a modelărilor ce trebuie realizate în cadrul firmei şi în relaţiile ei cu mediul;
-          să instaureze iniţiativă, dinamism şi flexibilitate în toate funcţiile manageriale astfel încât să fie eliminate discordanţele între cerere şi ofertă, între perimat şi modern, între nou şi vechi, asigurându-se firmei o competitivitate ridicată şi posibilităţi de creştere economică.
Conducerea strategică este necesară şi benefică pentru firma de comerţ şi turism, deoarece ea îndeplineşte o serie de roluri esenţiale:
a)      Stabileşte şi oferă o viziune şi un cadru general unitar de acţiune, orientând toate activităţile.
b)      Contribuie la responsabilizarea tuturor factorilor decizionali din structura organizatorică în realizarea procesului de management al firmei.
c)      Generează schimbări conceptuale, comportamentale şi antreprenoriale în rândul cadrelor manageriale conducând la performanţe ridicate.
d)     Asigură pregătirea firmei pentru confruntarea ei cu alte firme într-un proces concurenţial (altfel spus firma devine aptă pentru concurenţă).

Permite să se realizeze o perfecţionare şi o adaptare continuă a firmei astfel încât ea să fie cât mai bine adecvată noilor exigenţe care apar pe pieţele de desfacere, în tehnologii şi mai ales în cerinţele şi exigenţele crescânde şi în continuă schimbare a consumatorilor

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...