loading...

marți, 4 aprilie 2017

Motivatia intrarii in afaceri

Procesul care motivează intrarea în afaceri, numit de unii specialişti „impuls antreprenorial” este declanşat după aprecierea unui specialist (Cooper) de 3 grupe de factori:
  1. Întreprinzătorul îsuşi.
Unii factori care influenţează intrarea în afaceri ţin de persoana întreprinzătoare:
-          factori genetici;
-          factori familiali;
-          factori educaţionali;
-          experienţe anterioare;
-          temperament, resursele energetice, calităţi personale.
  1. Factori organizaţionali.
Aceşti factori sunt legaţi de contextul firmei în care întreprinzătorul a lucrat şi-l pot
determina pe acesta să iniţieze o afacere pe cont propriu:
-          experienţa şi cunoştinţele dobândite în firma respectivă;
-          starea de insatisfacţie în muncă;
-          condiţiile oferite de firmă considerate nesatisfăcătoare;
-          ameninţarea cu şomajul.
  1. Factorii de mediu externi individului şi firmei. Aceşti factori pot determina intrarea individului în afaceri:
-          accesibilitatea şi disponibilitatea capitalului de lansare;
-          existenţa unor servicii de asistenţă pentru înfiinţarea întreprinderilor;
-          prevederi legislative favorizante;
-          facilităţi fiscale.
După alţi specialişti, motivaţiile referitoare la înfiinţarea unor noi întreprinderi pot fi grupate în două categorii:
  1. Motivaţii negative
  2. Motivaţii pozitive
  1. Motivaţiile negative cuprind o serie de factori care forţează indivizii să intre în
afaceri:
-          reducerea personalului la firma în care sunt încadraţi;
-          salariu nestimulativ;
-          perspectiva firmei la care lucrează;
-          anunţarea unei fuziuni a firmei cu altă firmă;
-          carieră profesională nesatisfăcătoare.
  1. Motivaţii pozitive
Acestea se referă la obiectivele şi avantajele pe care le are în vedere întreprinzătorul în
urma înfiinţării unei întreprinderi:
-          dorinţa de a realiza mai mult şi de a obţine un profit mulţumitor;
-          dorinţa de a câştiga prestigiu şi o nouă poziţie socială;
-          câştigarea independenţei prin eliberarea de sub controlul şi restricţiile unei firme birocratice;
-          dorinţa de a se angaja într-o muncă creativă şi motivantă prin eliminarea activităţilor de rutină;
-          aplicarea unor cunoştinţe dobândite în viaţa practică privind producerea unui produs sau serviciu;
-          sesizarea unor oportunităţi ale pieţei şi dorinţa de fructificare a acestora;
-          existenţa unei conjuncturi favorabile care poate crea condiţii avantajoase pentru derularea unei afaceri.Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...