loading...

vineri, 24 martie 2017

Misiunea firmei

Aşa cum s-a precizat, viziunea este asociatǎ cu un scop legat de derularea unei activitǎţi utile unei anumite clientele. Acest scop este descris în misiunea firmei.
Misiunea explicǎ scopul (ţelul) fundamental al firmei sau motivele existenţei sale. Formularea şi declararea misiunii unei firme nu este un lucru foarte recent. Încǎ din anii ’20 ai secolului trecut au fost firme care şi-au formulat misiunea. Exemplu: Marks & Spencer şi-a definit misiunea astfel: sǎ devinǎ numǎrul 1 în vânzarea de bunuri cu amǎnuntul.
Viziunea în comparaţie cu misiunea are o arie mai largǎ de cuprindere şi un orizont de timp mai îndelungat.
Misiunea reprezintǎ o translaţie a viziunii într-un orizont de timp precis. Ea defineşte un scop (ţel) defalcat în obiective mǎsurabile. Astfel, misiunea reprezintǎ modul în care conducerea de vârf a firmei gândeşte realizarea viziunii firmei.
Pentru firmele comerciale noi, îndeplinirea misiunii firmei trebuie sǎ asigure explicarea a trei elemente:
1)      nevoile clienţilor sau ce trebuie satisfǎcut;
2)      clientul (consumatorul) sau cine trebuie satisfǎcut;
3)      tehnologia şi funcţiile îndeplinite sau cum trebuie satisfǎcut clientul.
Pentru firmele comerciale în activitate, formularea misiunii conţine 10 componente ce trebuie sǎ rǎspundǎ la întrebǎrile:
1)      clienţi – cine sunt clienţii firmei?
2)      piaţa – care este piaţa pe care firma concureazǎ?
3)      produse şi servicii – care sunt principalele produse şi servicii furnizate de firmǎ?
4)      tehnologie – care este tehnologia folositǎ de firmǎ?
5)      obiective – care sun principalele obiective ale firmei?
6)      filozofie – care sunt valorile de bazǎ, idealurile, aspiraţiile şi prioritǎţile firmei?
7)      domeniul geografic – în ce zonǎ geograficǎ va acţiona firma?
8)      autodefinirea – care sunt punctele forte şi avantajele competitive ale firmei?
9)      imaginea publicǎ – care sunt responsabilitǎţile sociale ale firmei?
10)  preocuparea pentru angajaţii firmei – care este atitudinea firmei faţǎ de angajaţii sǎi?
Calitatea formulǎrii misiunii va fi cu atât mai bunǎ cu cât se va rǎspunde la mai multe dintre întrebǎrile anterioare şi la alte eventuale întrebǎri, care sǎ diferenţieze firma de celelalte firme concurente.


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...