loading...

vineri, 3 martie 2017

Marea migratie a triburilor germane in Europa apuseana si Centrala

         În primele secole ale erei creştine, triburile germanice locuiau în regiunea cuprinsă între Rin, cursul superior şi mijlociu al Dunării şi Vistula, precum şi din sudul Scandinaviei până în nordul Mării Negre. Vechii germani au fost prezentaţi de către Caesar în lucrarea “De bello galicus” (cu care s-a aflat în conflict în ultimul secol Î.H.), apoi de către Tacit “Despre originea şi ţara germanilor” întocmită în anul 98 d.H..

         Se ocupau mai ales cu creşterea animalelor, cultivarea plantelor şi pescuitul. Organizată în ginţi şi triburi, aristocraţia gentilică juca un rol important iar din rândul ei se alegeau conducătorii dintre care unii purtau titlul de principes sau reges. Datorită progreselor economice realizate, germanii se aflau la începutul perioadei de d.H. în stadiul de viaţă sedentară. Locuiau la sate, neavând oraşe sau târguri.
         În secolele III-V triburile germane erau împărţite în trei mari ramuri: apuseană din care făceau parte francii pe cursul inferior şi milociu al Rinului, frizii – în Olanda, saxonii – pe ţărmurile Mării Nordului, anglii – în sudul şi nordul Peninsulei Iutlanda, longobarzii – între cursurile inferioare ale Weserului şi Elbei, svabii între Elba şi Oder.
         Din ramura răsăriteană făceau parte herului, rugii şi schirii aşezaţi pe cursul inferior al Oderului, burgunzii şi vandalii pe cursul său mijlociu şi superior, gepizii între Oder şi Vistula şi goţii la Nordul Mării Negre.
         Din ramura nordică sau scandinavă făceau parte triburile danilor şi suedezilor, ce trăiau în sudul Peninsulei Scandinave.
         Vechii germani erau politeişti în primele secole ale erei creştine. Zeul suprem era Wodan sau Odin – zeul soarelui, Tiu sau Tyr - zeul războiului, Donan sau Thor – zeul tunetului, zeiţa Frigg era protectoarea familiei. Cultul se oficia în păduri şi dumbrăvi.
         Întărirea relaţiilor feudale în Imperiul Roman de Răsărit şi de Apus a dus la răspândirea creştinismului în forma lui ariană în a doua jumătate a secolului IV la goţi, în prima jumătate a secolului V la triburile germanice aşezate în Imperiul Roman de Apus.
         Pe teritoriul actualei Germanii în aceeaşi perioadă creştinismul nu era cunoscut.


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...