loading...

vineri, 3 martie 2017

Managementul prin proiecte

Această metodă a fost aplicată pentru prima dată în Statele Unite la NASA în realizarea proiectului „Rachete spaţiale pentru misiunea Apollo”.
2.2.1 Definirea şi caracteristicile proiectului. Conceptul de management prin proiecte
Proiectul reprezintă un ansamblu de procese de muncă (cu caracter inovaţional) foarte diferite a căror realizare urmăreşte îndeplinirea cu succes a unei misiuni complexe cu o specificitate ridicată. Caracteristicile esenţiale ale unui proiect sunt:
a) Vizează activităţi sau lucrări cu caracter diversificat, eterogen şi drept urmare:
                - formele de organizare pe care le implică diferă de la un proiect la altul;
                - materialele, resursele şi produsele utilizate sunt foarte diversificate;
                - implică aportul unui număr de cadre de diferite specializări.
b) Dimensiunile temporale pe plan organizatoric şi acţional sunt limitate, un obiectiv major al proiectului reprezentând reducerea la maximum a duratei de realizare a acestuia.
c) Pentru realizarea proiectului este necesară stabilirea în avans cât mai detaliată a operaţiunilor şi termenelor de executare.
d) Instituirea unei forme organizatorice tenporare doar pe durata proiectului care va funcţiona în paralel cu structura organizatorică de bază a firmei.
Definire: Managementul prin proiecte este definit ca o metodă de management cu o durată de acţiune limitată (cel mai adesea câţiva ani) conceput în vederea soluţionării unor procese definite, cu un caracter inovaţional care implică aportul unei largi game de specialişti din diferite compartimente organizatorice integraţi pe durata proiectului într-o structură organizatorică distinctă cu un anumit grad de autonomie.

2.2.2 Aplicarea managementului prin proiecte
Aplicarea cu bune rezultate a managementului prin proiecte presupune asigurarea câtorva condiţii:
a)        Stabilirea scopului, conţinutului, costurilor şi termenelor la lucrările de realizare în cadrul proiectului.
b)       Evitarea încărcării proiectului cu prea multe activităţi şi sarcini.
c)        Personalul însărcinat cu execuţia şi conducerea proiectului să posede pregătirea necesară derulării proiectului şi să aibă capacitatea depăşirii situaţiilor de risc pe timpul executării proiectului.
d)       Precizarea sarcinilor pe formaţii de lucru pe compartimente şi delimitarea sarcinilor de către personalul acestora, a semnificaţiei locului şi rolului ce le revin în cadrul proiectului.


Aplicarea managementului prin proiecte este un proces care parcurge 4 etape:
Etapa I: Definirea proiectului
În această etapă se formulează:
-          obiectivul şi conţinutul lucrării;
-          se stabilesc activităţile ce urmează să se realizeze pe parcursul proiectului;
-          se conturează aspecte privitoare la organizare şi planificare (termene, costuri, număr de personal).
Etapa a II-a: Organizarea proiectului
-          Se numeşte managerul de proiect;
-          Se stabileşte forma de structură organizatorică în care se va realiza proiectul;
-          Se stabilesc clar sarcinile,  autoritatea şi responsabilităţile pentru toţi membrii echipei de proiect.
Etapa a III-a Realizarea proiectului
Cuprinde căteva acţiuni:
-          Planificarea activităţilor;
-          Alocarea resurselor (financiare, materiale, umane);
-          Efectuarea unor încercări, experimentări şi execuţii parţiale;
-          Urmărirea controlului şi evaluarea fiecărei activităţi desfăşurate.
Etapa a IV-a Lichidarea proiectului şi dizolvarea echipei de proiect
Se desfăşoară următoarele acţiuni:
-          Se întocmeşte documentaţia referitoare la raportul final;
-          Se compară cheltuielile, termenele şi calitatea lucrării cu prevederile planificate;
-          Se întocmesc fişele de apreciere ale persoanelor care au participat la proiect.


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...