loading...

vineri, 3 martie 2017

Managementul prestarii serviciilor

În practică adesea se subestimează importanţa economică a unui nivel apreciat al serviciilor şi mai ales se ignoră valoarea economică a unui client „pierdut” datorită deficienţelor serviciilor prestate. Studiile efectuate au demonstrat că principalele motive ale pierderii clienţilor sunt:
-          deces – până în 1%;
-          schimbarea domiciliului – 3%;
-          modificarea obiceiurilor de consum – 5%;
-          modificarea preţurilor – 9%;
-          calitatea slabă a produselor – 19%;
-          calitatea slabă a serviciilor -63%.
Legătura dintre orientarea spre clienţi şi managementul prestării serviciilor reflectă necesitatea creşterii continue a calităţii şi prestării serviciilor.


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...