loading...

vineri, 3 martie 2017

Implicarea personalului in realizarea obiectivelor planificate

Un element important al eficacităţii stabilirii obiectivelor este determinarea (implicarea) angajaţilor sau echipelor de lucru să le realizeze.
Implicarea în realizarea obiectivelor planificate reprezintă hotărârea unei persoane de a realiza un obiectiv stabilit. Fără implicare, stabilirea unor obiective precise şi mobilizatoare va avea un efect redus asupra performanţelor firmei. Se pune problema cum îi pot determina managerii pe angajaţi să se implice în realizarea obiectivelor importante ale firmei.
Managerii se pot folosi de cel puţin 6 factori pentru a determina implicarea salariaţilor în realizarea obiectivelor:
a)      autoritatea superiorului – angajaţii, individual sau în grup, se implică în realizarea unui obiectiv atunci când semnificaţia acestuia şi necesitatea realizării lui sunt explicate de o persoană cu autoritate, de obicei superiorul direct. Explicaţiile şi instrucţiunile date de acesta au o eficacitate mai mare atunci când managerul practică un stil participativ şi nu unul autoritar. În loc să traseze sarcini pe un ton autoritar, şeful trebuie să încurajeze şi să ofere posibilitatea angajaţilor de a cere lămuriri atunci când apar neînţelegeri şi chiar să formuleze propuneri.
b)     presiunea grupului – presiunea exercitată asupra unui angajat de către grupul de muncă creşte gradul de implicare a acestuia în îndeplinirea obiectivelor dacă întregul grup de lucru îşi canalizează eforturile în această direcţie. Acest lucru se întâmplă deoarece, de obicei, entuziasmul privind realizarea unui obiectiv este contagios. În plus, unii angajaţi servii drept model pentru ceilalţi. În unele cazuri presiunea grupului poate avea o influenţă negativă dacă obiectivele sunt percepute de acesta ca fiind incorect stabilite.
c)      angajamentul în public – s-a dovedit că gradul de implicare în realizarea obiectivelor creşte atunci când managerul îşi ia angajamentul atingerii lor în public (în cadrul şedinţelor Adunării Generale a Acţionarilor, în cadrul unor şedinţe ale Consiliului de Administraţie, apariţia în mass-media).
d)     percepţia succesului – un angajat se implică mai mult în realizarea obiectivelor atunci când crede că va avea succes, atunci când consideră că probabilitatea de a realiza sarcinile este ridicată. Dacă el crede că nu poate îndeplini sarcinile este foarte puţin probabil că se va angaja în îndeplinirea acestora.
e)      stimulente şi recompense – implicarea este mai mare atunci când se stabilesc stimulente şi se acordă recompense. Stimulentele sunt oferite în timpul procesului de stabilire a obiectivelor, în timp ce recompensele se oferă la terminarea realizării obiectivelor. Stimulentele pot fi materiale (bani) sau morale (noi provocări în realizarea sarcinilor, prezenţa unui sentiment de împlinire, laudele, recunoaşterea meritelor). De exemplu, în cadrul unei firme comerciale vânzătorii cu rezultate deosebite sunt menţionaţi în topul lunar al celor mai buni vânzători şi li se oferă o primă şi reduceri de preţuri pentru produsele pe care vor să le cumpere din magazinele firmei. Cele mai bune performanţe sunt înregistrate în topul anual al firmei, iar managerilor ce şi-au îndeplinit cu succes sarcinile li se gravează numele pe placa ce cuprinde lista managerilor de succes ai firmei.
În timp ce rezultatele pozitive încurajează gradul de implicare, rezultatele negative inhibă participarea la realizarea obiectivelor. De asemenea, este important să se depisteze eventualele consecinţe nefavorabile asociate realizării obiectivelor (Exemplu: Dacă angajaţii consideră că obiectivul creşterea productivităţii muncii va duce la concedieri, ei nu vor mai îndeplini sarcinile privitoare la creşterea productivităţii muncii).
f)       participarea angajaţilor la stabilirea obiectivelor – Deşi studiile au demonstrat că participarea angajaţilor la stabilirea obiectivelor nu este absolute necesară, totuşi atunci când se adoptă această metodă, implicarea salariaţilor este mai mare. Participarea este deosebit de utilă atunci când se stabileşte planul de realizare a obiectivelor. De aceea, managerii inteligenţi implică deseori angajaţii în procesul de stabilire a obiectivelor şi a modalităţilor de realizare a acestora.


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...