loading...

vineri, 3 martie 2017

Imaginea unei organizatii de afaceri

Imaginea este o părere a unei persoane, grup de persoane sau a opiniei publice despre o organizaţie. Se gestionează ca oricare obiect de patrimoniu. O imagine negativă afectează succesul organizaţiei.
            În cazul grupurilor sociale, reprezentarea organizaţiilor ţine seama în principal de credinţe, atitudini, opinii, principalele valori sociale create de grupul respectiv. Aceste valori constituie criteriul esenţial la care se raportează toţi atunci când îşi formează imaginea despre ceva sau cineva. În faţa unui grup social este foarte important să se ţină seama de faptul că există unele elemente care nu trebuie atinse, modelate, mişcate sau transformate. Este cazul credinţelor, care este bine să fie puse în valoare sau amintite, dar nu schimbate. Trebuie lucrat mult cu opinii, deoarece acestea au o situaţie instabilă în conştiinţa colectivă, iar de la acestea se poate trece foarte uşor la atitudini.()

Structura imaginii organizaţiei de afaceri
Imaginea are o structură axată în jurul unui nucleu central, în jurul căruia există concepte înrudite derivate din acesta. În formarea unei imagini se evită ambiguitatea. În activitatea de crearea sau demontare a unei imagini conceptul esenţial rămâne stabil. Schimbarea lui duce la reorganizarea activităţilor organizaţiei în funcţie de conceptul nou adoptat.
Modelul de realizare al imaginii ():
Sistemul central asigură:
·         Legătura cu memoria colectivă şi istoria grupului;
·         Defineşte omogenitatea grupului;
·         Este stabil, coerent, rigid, rezistent la schimbare.
 Are următoarele funcţii:
·       Generează semnificaţii ale reprezentării;
·       Determină organizarea sa.
Sistemul periferic:
·       Permite integrarea experienţelor şi istoriilor individuale;
·       Suportă eterogenitatea grupului;
·       Este amplu, evolutiv şi suportă uşor contradicţiile.
Are următoarele funcţii:
·         Permite adaptarea la realitatea concretă;
·         Permite diferenţierea conţinuturilor;
·         Protejează sistemul central.
Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...