loading...

vineri, 3 martie 2017

Functiunile firmei comerciale

Firma comercială are o activitate complexă care se desfăşoară într-o anumită modalitate în funcţie de obiectul de activitate, complexitatea activităţii, mărimea firmei. În desfăşurarea obiectului său de activitate, firma comercială exercită următoarele funcţiuni :
a) Funcţiunea de cercetare-dezvoltare cuprinde activităţi de cercetare-dezvoltare a firmei. Cuprinde:
a1)  activitatea de planificare include :
- elaborarea planurilor anuale şi de perspectivă;
                  - întocmirea planului de investiţii;
                  - întocmirea planului de dezvoltare.
a2)  activitatea de cercetare cuprinde:
                  - elaborarea studiilor şi asigurarea documentaţiilor pentru modernizarea şi
                    extinderea capacităţilor de cazare, alimentaţie, vânzare şi extinderea lor;
                  - îmbunătăţirea soluţiilor de transport şi depozitare a mărfurilor;
                  - elaborarea unor studii privind amplasarea, dimensionarea şi profilarea
                     unităţilor de alimentaţie, cazare, agrement.
a3) activitatea de organizare cuprinde:
                  - perfecţionarea organizării firmei;
                  - elaborarea sistemului organizaţional şi informaţional;
                  - întocmirea fişelor de post.
      a4) activitatea de inovare se referă la :
                  - elaborarea unor soluţii originale de producţie, de promovare, de vânzare,
                    de autoutilare şi modernizare a produselor şi serviciilor comerciale.
a5) activitatea de investiţii:
                  - asigurarea documentaţiilor tehnico-economice necesare pentru realizarea
                     investiţiilor şi planificarea activităţilor pentru realizarea la termen a
                    obiectivelor de investiţii.
b) Funcţiunea de producţie cuprinde ansamblul de activităţi care generează fluxuri de producere şi obţinere de bunuri şi servicii de producţie legate de obiectul direct de activitate al firmei de turism şi comerţ. Principalele activităţi incluse aici sunt :
b1)- pregătirea organizatorică a producţiei pe faze ale procesului tehnologic sau pe categorii de produse şi servicii;
b2) - elaborarea normelor de consum pentru diferite materii prime;
b3) - planificarea producţiei ;
b4) - asigurarea funcţionării, folosirii raţionale, întreţinerii şi modernizării dotărilor tehnice;
b5) - aplicarea normelor de producţie, de protecţie a muncii şi a celor igienico-sanitare;
b6) - controlul calităţii producţiei.
c) Funcţiunea comercială cuprinde:
      c1) aprovizionarea:
-          determinarea în volum şi structură a necesarului de aprovizionat (din producţie internă şi import);
-          încheierea contractelor economice cu furnizorii;
-          stabilirea necesarului de mijloace de transport şi încheierea contractelor cu firmele de transport.;
-          normarea şi gestionarea stocurilor;
-          recepţionarea şi depozitarea mărfurilor.
c2) desfacerea este activitatea de vânzare a produselor şi serviciilor:
-          asigurarea portofoliului de contracte pentru utilizarea cât mai bună a capacităţii de cazare şi alimentaţie a firmei;
-          asigurarea livrării la termen a mărfurilor contractate;
-          organizarea vânzării mărfurilor şi serviciilor în condiţiile de calitate exemplară ;
-          stabilirea componentelor produsului ce urmează să fie vândut clienţilor: meniul, cazare, servicii suplimentare, etc.
c3) activitatea de marketing:
-          cercetarea cererii de consum actuale şi potenţiale;
-          reclama comercială şi promovarea vânzărilor;
-          testare în rândul consumatorilor a noilor produse şi servicii;
-          alegerea formelor corespunzătoare de vânzare;
-          determinarea locului de amplasare a profitului şi a dimensiunilor unităţilor comerciale.
d) Funcţiunea financiar-contabilă cuprinde:
            d1) activitatea financiară:
-          asigurarea fondurilor băneşti;
-          folosirea raţională a fondurilor;
-          repartizarea rezultatelor financiare obţinute.
d2) activitatea contabilă:
-          înregistrarea şi evidenţierea în volum şi structură a tuturor mijloacelor materiale şi băneşti ale firmei;
-          evidenţierea mişcării acestor mijloace materiale şi băneşti.
e) Funcţiunea de personal
            - previziunea personalului;
            - recrutarea, selecţia şi integrarea personalului;
            - formarea şi perfecţionarea resurselor umane;
            - utilizarea personalului;
            - administrarea salarizării;
            - promovarea personalului;
            - managementul conflictelor organizaţionale.


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...