loading...

vineri, 3 martie 2017

Functiile intreprinzatorului

 Rolul întreprinzătorului în economie este relevat prin funcţiile pe care le îndeplineşte:
a. Funcţia de iniţiere şi organizare a producţiei.
Întreprinzătorul este persoana care iniţiază şi derulează o afacere. El este un promotor în domeniul lui de activitate. Întreprinzătorul iniţiază, în baza informaţiilor oferite de piaţă despre nevoile umane ( ce cerere de bunuri trebuie satisfăcută cu resursele disponibile la un moment dat), acţiuni şi decide : ce ?, cum ?, pentru cine se produce ?. Apoi el asigură utilizarea şi combinarea resurselor necesare desfăşurării raţionalea  procesului de producţie pentru a obţine cel mai ridicat rezultat posibil.
Ca organizator al producţiei, întreprinzătorul îndeplineşte două grupuri de sarcini majore :
-         sarcini tehnice, care constau în organizarea procesului de producţie (stabilirea amplasamentului, alegerea utilajelor şi angajaţilor, salariile, asigurarea materiilor prime, găsirea pieţei de desfacere).
-         sarcini economice, care constau în diagnosticarea situaţiei economice, alegerea strategiei, controlul realizării planului, adaptarea produselor la cerinţele consumatorilor.
b. Funcţia de autoritate. Întreprinzătorul exercită autoritatea sa de iniţator al afacerii, impunându-şi viziunea şi concepţia privind înfiinţarea şi desfiinţarea întreprinderii.
c. Funcţia de asumare a riscurilor. Esenţa activităţii economice este de a încredinţa prezentului perspectivele viitoare. Aceasta duce însă la nesiguranţă şi risc. Întreprinzătorul este acea persoană ce-şi asumă riscurile derivate din acţiunile sale. Aceste riscuri pot fi financiare, psihice, sociale. Se poate spune că întreprinzătorul împărtăşeşte soarta întreprinderii, rea sau bună. Funcţia sa esenţială este de a-şi asuma riscul economic.
d. Funcţia de inovare. Întreprinzătorul este un inovator. El realizeazǎ mereu combinaţii noi ale resurselor. Întreprinzătorul modern este cel care caută schimbarea, îi răspunde şi o exploatează ca pe o oportunitate.
Rolul de inovator al întreprinzătorului se exprimă prin :
-         capacitatea de a combina idei noi şi de folosire eficientă a resurselor de care dispune.
-         producerea de produse noi şi crearea de noi pieţe.
-         găsirea unor noi pieţe de desfacere.
-         găsirea unor noi surse de aprovizionare şi căi de comercializare.Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...