loading...

vineri, 3 martie 2017

Funcţia de repartiţie a finanţelor publice

Funcţia de repartiţie a finanţelor publice cunoaşte două faze distincte însă organic legate între ele: constituirea fondurilor şi distribuirea acestora.
            Constituirea fondurilor este faza de mobilizare a resurselor financiare la dispoziţia autorităţilor publice. La procesul de constituire participă:
            Ø întreprinderile
            Ø instituţiile publice şi unităţile din subordinea acestora;
            Ø populaţia;
            Ø persoanele juridice şi fizice rezidente în străinătate, dar care realizează veniturile în ţara considerată.
            Formele concrete de participare la constituirea fondurilor publice de resurse financiare îmbracă multiple forme dintre care amintim: impozite şi taxe, contribuţii pentru asigurări sociale, contribuţii pentru asigurările de sănătate, redevenţe, chirii, vărsăminte din veniturile instituţiilor publice, dobânzi la împrumuturile acordate, venituri din valorificarea unor bunuri ale statului etc.
            Resursele care alimentează fondurile publice, în marea lor majoritate, provin din produsul intern brut şi într-o mai mică măsură din avuţia naţională sau din transferurile primite din străinătate.
            La constituirea fondurilor publice de resurse financiare participă toate sectoarele societăţii: public, privat, mixt şi populaţia, însă în proporţii diferite în funcţie de capacitatea lor financiară.
            Prin urmare constituirea fondurilor publice de resurse financiare se realizează în procesul distribuirii şi redistribuirii produsului intern brut între diverse persoane fizice şi juridice, pe de o parte şi stat, pe de altă parte.
            Cea de-a doua fază a funcţiei de repartiţie a finanţelor publice constă în distribuirea resurselor financiare. Inainte de repartiţia propriu-zisă a resurselor autorităţile publice competente trebuie să efectueze următoarele operaţiuni:
            - să identifice nevoile sociale existente în perioada de referinţă;
            - să cuantifice aceste nevoi în expresie bănească;
            - să ierarhizeze aceste nevoi în raport de importanţa şi acuitatea pe care le manifestă unele în raport cu altele.
            Prin urmare distribuirea fondurilor publice de resurse financiare se realizează tot în cadrul procesului de distribuire şi redistribuire a produsului intern brut, însă între stat, pe de o parte şi diverşi beneficiari persoane fizice şi  juridice, pe de altă parte.
            Importanţa funcţiei de repartiţie a finanţelor publice se poate aprecia prin intermediul a două criterii:
            1) prin intermediul dimensiunii transferurilor de valoare, de putere de cumpărare la şi de la fondurile publice de resurse financiare;
            2) prin intermediul mutaţiilor produse în economie, adică a efectelor sociale, economice, ecologice şi de altă natură, pe care le generează respectivele transferuri de valoare.
           


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...