loading...

Functia de control a finantelor publice

Necesitatea funcţiei de control a finanţelor publice decurge din faptul că fondurile financiare constituite se află la dispoziţia statului, şi acesta, este interesat de:
·      asigurarea resurselor financiare necesare satisfacerii nevoilor generale ale societăţii;
·      distribuirea resurselor cu luarea în considerare a  priorităţilor stabilite de organele competente;
·      utilizarea resurselor financiare în condiţii de maximă eficienţă economică, socială, ecologică etc.
Controlul statului are o sferă largă de manifestare . Acesta vizează toate domeniile vieţii sociale, care ţin de sectorul public: activitatea economică, socială, culturală, de apărarea naţională şi ordine internă, de protecţia mediului, de promovare a relaţiilor cu celelalte state ale lumii etc.
            Prin urmare controlul îmbracă forme diferite, se exercită de organe diferite şi foloseşte instrumente diferite.
            Funcţia de control a finanţelor este strâns legată de funcţia de repartiţie.
            Practic cele două funcţii ale finanţelor se află în raporturi de intercondiţionare, în sensul că funcţia de repartiţie generează câmp de manifestare funcţiei de control, iar aceasta la rândul său, asigură uneori forme de manifestare a funcţiei de repartiţie.   
            În ţara noastră, controlul financiar se exercită de către:
            a) Curtea de Conturi;
            b) Ministerul Finanţelor Publice;
            c) compartimentele de specialitate ale instituţiilor, întreprinderilor, agenţilor economici
            Totodată atribuţii de control mai au şi Parlamentul, Guvernul.        


loading...

Postări populare de pe acest blog

Surse de energie

Surse ale conflictului

Caile de administrare a medicamentelor