loading...

miercuri, 1 martie 2017

Franchisingul

3.3.1 Definirea şi forma franchisingului
Franchisingul reprezintă o oportunitate de afaceri prin care proprietarul unui serviciu sau produs înregistrat (numit franchisor) garantează drepturi exclusive unei persoane (franchis) pentru distribuţia şi/sau vânzarea locală a produsului sau serviciului în condiţiile respectării standardelor de calitate şi în schimbul unei plăţi (redevenţe). Acordul legal dintre cele două părţi se numeşte contract (acord) de franciză.


Există două tipuri de franchising (franciză):
1.      Franchisingul de produs sau mărci de comerţ.
Această formă de franchising permite franchisului (comerciantului) să cumpere de la franchisor (furnizor, proprietar) sau să licenţieze marca lui comercială. Prin acest sistem un singur producător stabileşte mai multe relaţii cu comercianţii pentru a face produsul disponibil într-o zonă geografică printr-o distribuţie exclusivă (exemplu: comercializarea combustibilului în staţiile de benzină, a băuturilor răcoritoare, a electronicelor, a autoturismelor).
2.      Franchisingul de tip afacere.
În acest caz franchisorul oferă franchisului nu doar produsul sau marca sa ci întregul mod de derulare a afacerii şi anume:
-          proceduri de operare;
-          clădiri şi echipamente;
-          standarde de calitate;
-          toată gama de servicii necesare desfăşurării afacerii: planificare, marketing, instruirea personalului, proceduri de control.
Franchisingul de tip afacere este utilizat de restaurantele de tip fast-food şi în industria hotelieră.
           
3.3.2 Avantajele şi dezavantajele franchisingului (francizei)
Franchisingul oferă diferite avantaje întreprinzătorului:
a)      Produse şi servicii verificate;
b)      Asistenţă tehnică şi managerială. Franchisorul oferă franchisului asistenţă tehnică şi managerială încă din faza iniţială;
c)      Putere de cumpărare superioară. Făcând parte dintr-un sistem deja cunoscut, franchisingul poate avea numeroase avantaje materiale, echipamente de la furnizorii agreaţi de franchisor;
d)     Reclamă la scară naţională;
e)      Recunoaştere imediată;
f)       Asistenţă financiară pe care o acordă franchisorul;
g)       Capital de lucru mai redus;
h)      Posibilităţi de creştere superioare. Acest lucru este posibil întrucât franchisorul acordă prin contractul de franciză dreptul exclusiv de vânzare într-o anumită zonă;
i)        Standarde recunoscute. Franchisorul impune standarde recunoscute şi apreciate de clienţi.
Dezavantajele franchisingului:
a)      Costul ridicat al francizei. Toate avantajele pe care le oferă franchisorul costă. Costul francizei cuprinde: suma iniţială de achiziţie a francizei, un anumit procent din profit ca redevenţă, cheltuieli de reclamă pe parcursul activităţii;
b)      Dependenţa puternică faţă de franchisor. Este un impediment pentru pesoanele cu un spirit de independenţă ridicat;
c)      Aşteptări neîmplinite. Unii franchisori nu îşi ţin toate promisiunile făcute. De aceea franchisul trebuie să fie atent la încheierea contractului de franciză;
d)     Expirarea termenului francizei. Francizele sunt vâdute pentru o perioadă determinată (5-20 de ani). După aceea se încheie un nou contract care presupune cheltuieli suplimentare;
e)      Restricţii privind vânzarea francizei. Dacă franchisul doreşte să vândă franciza el nu o poate face decât cu acordul franchisorului şi numai către o persoană agreată de el.

3.3.3 Contractul (acordul) de franciză
Contractul de franciză este documentul prin care se stipulează drepturile şi obligaţiile franchisorului şi franchisului. Contractul se întocmeşte de franchisor. Prevederile contractului cuprind:
-          costul achiziţiei francizei;
-          redevenţele calculate ca procent din vânzările brute;
-          durata francizei;
-          cheltuielile de publicitate calculate ca procent din vânzările nete;
-          condiţiile de reînoire a francizei;
-          drepturi de distribuţie exclusive;
-          standardele de calitate;
-          prevederi privind aprovizionarea;
-          înfăţişarea şi întreţinerea clădirii;
-          modul de ţinere a evidenţei contabile;
-          prevederi privind personalul (instruire, ţinută, comportament, program de lucru, echipamente şi modul de întreţinere a acestora).
Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...