loading...

Fondurile fixe de productie

1.     Noţiunea, esenţa economică şi componenţa fondurilor fixe de producţie;
2.     Metodele de evaluare a fondurilor fixe de producţie;
3.     Felurile de uzură şi reflectarea lor în cheltuielile de producţie;
4.     Indicatorii de folosire eficientă a fondurilor fixe. Rezervele de îmbunătăţire a fondurilor fixe;
5.     Reproducerea fondurilor fixe. Construcţia capitală şi investiţiile capitale.

1. Pentru a efectua o producţie e nevoie de fonduri de producţie ce constau din:
a) Fonduri fixe de producţie;
b) Fonduri circulante de producere.
     Fondurile fixe de producţie reprezintă mijloace de muncă ce participă de mai multe ori la procesul  de producere îşi pierd treptat valoarea transpunând-o în valoarea producţiei fabricate de părţi neschimbându-şi valoarea natural materială iniţială. Toate fondurile fixe în dependenţă de participare la procesul de producţie pot fi grupate în:
a)    Fonduri de producţie industriale;
b)   Fonduri de producţie neindustriale.
La rândul său fondurile de producţie industriale se împart în trei grupe:
1.     Uneltele mde muncă cu ajutorul cărora muncitorul nemijlocit acţionează asupra obiectului muncii;
2.     Condiţiile materiale necesare pentru înfăptuirea procesului de producţie;
3.     Mijloacele de muncă necesare pentru transportarea şi păstrarea produselor de muncă.
Fondurile fixe industriale de producţie în dependenţă de termenul de slujbă se grupează în:
a)    Clădiri;
b)   Construcţii;
c)    Dispozitive;
d)   Maşini şi utilaj ce se împart în:
1.     Maşini de instalaţie sau de forţă;
2.     Maşini de lucru;
3.     Aparate de măsurat şi de reglare;
4.     Tehnica de calcul ş.a.
e)    Transportul etc.
Fondurile fixe de mai împart în active şi pasive. Active sunt mijloacele de muncă. Pasive sunt condiţiile de muncă, de păstrare şi transportare.


loading...

Postări populare de pe acest blog

Surse de energie

Surse ale conflictului

Caile de administrare a medicamentelor