loading...

miercuri, 1 martie 2017

Firma de comert turism servicii produs si agent al mediului social-economic

Firma de comerţ, turism, servicii, poate fi privitǎ într-o abordare sistemicǎ în care intrările (factorii de producţie) sunt utilizate în vederea obţinerii unor ieşiri (produse şi servicii) destinate clienţilor. Aceasta  presupune că firmele se află în relaţii cu celelalte componente ale mediului ambiant extern în care acestea funcţionează.
Firma comercială apare în acest mediu în primul rând ca produs al mediului ambiant. Ea este produs al mediului întrucât a apărut şi existǎ pentru a satisface cerinţele pe care unele componente ale mediului  ( firme, parteneri, clienţi) le solicită.
În acelaşi timp, firma comercială este agent al mediului economic deoarece produce şi oferă bunuri şi servicii în scopul desfăşurării activităţii sale conform obiectului său specific de activitate.
Firma comercială nu poate exista izolat. Ea vine permanent în contact cu piaţa (internă şi externă), cu clienţii, furnizorii, finanţatorii, cu firmele concurente, organele statului.
Evoluţia firmei comerciale este marcată în permanenţă de interdependenţele sale cu mediul ambiant în care îşi desfăşoară activitatea.


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...