loading...

Factorii de influenta ai mediului ambiant al firmei comerciale

Factorii mediului ambiant ce acţioneazǎ asupra firmelor de comerţ şi turism şi asupra managementului lor sunt grupaţi în mai multe categorii.

            A. Factorii economici – reprezintǎ totalitatea elementelor de naturǎ economicǎ cu acţiune distinctǎ asupra activitǎţilor microeconomice. Cei mai importanţi sunt:
            a.1. piaţa internǎ;
            a.2. piaţa externǎ;
            Aceşti factori pot fi cunoscuţi prin studiul pieţei (studii de marketing), prin care se procurǎ informaţiile necesare despre cerere, ofertǎ, preţuri, concurenţǎ. Acestea sunt utilizate pentru fundamentarea deciziilor de aprovizionare, producţie, vânzare etc.
            a.3. pârghiile economico-financiare ale statului, care trebuie sǎ asigure pluralismul economic şi înfǎptuirea unui mecanism economico-financiar centrat pe principiile economiei de piaţǎ. În cadrul acestora un rol central îl deţine cointeresarea materialǎ, realizatǎ prin intermediul sistemului de salarizare (pentru stimularea salariaţilor) şi prin sistemul de însuşire a profitului (pentru stimularea întreprinzǎtorilor). Alǎturi de aceasta, o poziţie importantǎ ocupǎ şi preţurile, tarifele, creditul, dobânda, taxele, impozitele.
            B. Factorii de management exogeni firmei includ:
            b.1. mecanismul de planificare macroeconomicǎ, care trebuie sǎ asigure o planificare economicǎ orientativǎ,  îndrumând strategiile economice ale firmelor de afaceri.
            b.2. sistemul de organizare a economiei naţionale, care trebuie sǎ asigure restructurarea economiei naţionale, stabilirea clarǎ a atribuţiilor ministerelor şi sǎ asigure posibilitǎţile de acţiune autonomǎ în cadrul economiei pentru toţi agenţii economici.
            b.3. modalitǎţile de coordonare a economiei, care trebuie sǎ susţinǎ acţiunile de privatizare, retehnologizare şi sǎ asigure aplicare celor 3 D (descentralizare, debirocratizare, dezetatizare).
            b.4. mecanismele de control şi întǎrirea acţiunii instituţiilor cu atribuţii de control în economie: Garda Financiarǎ, Poliţia Economicǎ, Poliţia Sanitarǎ, Vama, Oficiul pentru Protecţia Consumatorului, Curtea de Conturi, Oficiul Concurenţei etc.
            b.5. mecanismele motivaţionale, care sǎ asigure motivarea tuturor participanţilor la viaţa economicǎ (întreprinzǎtori, salariaţi), care sǎ-şi poatǎ însuşi venituri suficiente pentru satisfacerea propriilor interese economice.
            C. Factorii tehnici şi tehnologici includ:
-          nivelul tehnic al utilajelor;
-          calitatea tehnologiilor;
-          nivelul cercetǎrii ştiinţifico-tehnice;
-          creativitatea şi inovarea;
-          preţul tehnologiilor;
-          politica de investiţii.
D. Factorii demografici, care pot influenţa managementul firmei:
-          numǎrul populaţiei;
-          structura socioprofesionalǎ a populaţiei;
-          ponderea populaţiei ocupate;
-          populaţia activǎ;
-          nivelul de pregǎtire şi culturǎ a populaţiei;
-          competenţa profesionalǎ a managerilor;
-          capacitatea profesionalǎ a lucrǎtorilor.
E. Factorii socioculturali:
-          structura socialǎ a populaţiei;
-          ocrotirea sǎnǎtǎţii;
-          învǎţǎmântul;
-          cultura;
-          ştiinţa;
-          mentalitatea.
F. Factorii politici, care includ:
-          politica economicǎ a statului;
-          politica monetarǎ;
-          politica vamalǎ;
-          politica valutarǎ;
-          politica fiscalǎ;
-          politica finaciarǎ;
-          politica investiţiilor etc.
G. Factorii naturali (ecologici) includ:
-          resursele naturale;
-          apa;
-          solul;
-          clima;
-          vegetaţia;
-          fauna etc.


loading...

Postări populare de pe acest blog

Surse de energie

Surse ale conflictului

Caile de administrare a medicamentelor