loading...

miercuri, 1 martie 2017

Factori care influenteaza structura organizatorica

Factori care influenţează structura organizatorică se mai numesc şi variabile organizatorice. Funcţionalitatea structurii organizatorice depinde de aceşti factori endogeni şi exogeni firmei. Aceştia pot condiţiona într-o măsură apreciabilă caracteristicile structurii organizatorice astfel încât modificarea unora să necesite schimbări în structura organizatorică. Aceşti factori (variabile organizatorice) se grupează în două categorii: factori externi (de mediu) şi factori interni.
A.    Factori externi
Reflectă condiţiile mediului  economic, social, politic, cultural din ţara respectivă şi factorii internaţionali care pot influenţa structura organizatorică a firmei. Între aceşti factori cei mai importanţi sunt:
a)      Factori economici: piaţa, concurenţa, preţurile, referinţele consumatorilor, structura clienţilor, cursul valutar.
b)     Caracteristicile produselor: apariţia de noi produse şi servicii, modificările în preferinţele consumatorilor
c)      Politica guvernamentală în ramura în care firma acţionează (influenţează strategia de afaceri a firmei)
B.     Factori interni
a)      dimensiunea firmei
b)     complexitatea activităţii
c)      domeniul de activitate şi specificul activităţii
d)     dispersia teritorială a unităţilor ce aparţin firmei
e)      caracterul particular al activităţii fiecărei firme în parte determinat de:
-          caracteristicile procesului de dezvoltare a produselor şi serviciilor
-          ritmul de înnoire a produselor şi serviciilor
-          gradul de automatizare a tratării informaţiilor
-          nivelul dotării tehnice
-          volumul, structura şi nivelul calitativ al resurselor umane
f)       experienţa firmei (firmelor pot fi cu experienţă sau firme novice)
g)      strategia firmei care se regăseşte în modul de concepere şi funcţionare a structurii organizatorice (se afirmă că structura organizatorică urmează strategia)

h)     cultura firmei promovată de proprietarii şi /sau managerii firmei. Se reflectă în modul de organizare (de exemplu o cultură etnocentrică care se bazează pe convingerea ca numai managerii de la centru pot realiza corespunzător sarcini ce revin unităţilor operative va implica existenţa unei structuri centralizate caracterizată prin centralizarea structurilor majore şi un grad ridicat de control asupra activităţilor. În schimb, o cultură geocentrică favorizează dezvoltarea unei structurii descentralizate cu transfer de competenţe şi responsabilităţi către conducerea unităţilor operative.) 

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...