loading...

miercuri, 1 martie 2017

Evaluarea performantelor

Aprecierea personalului sau evaluarea performanţelor profesionale este o activitate care, în zilele noastre cunoaşte o arie de răspândire foarte largă. Horia D. Pitariu (2000) o defineşte ca fiind ,,un proces prin care se decide cât de bine este efectuată o activitate de muncă de către angajaţii unei companii.’’
’’Evaluarea performanţelor este activitatea de bază a managementului resurselor umane desfăşurată în vederea determinării gradului în care angajaţii unei organizaţii îndeplinesc eficient sarcinile sau responsabilităţile care le revin.’’ (Ivancevich, Glueck, 1986)
În sens mai larg, evaluarea performanţelor este considerată o acţiune, un proces sau un anumit tip de activitate cognitivă prin care un evaluator apreciază sau estimează performanţa unei persoane în raport cu standardele stabilite, precum şi cu reprezentarea sa mentală, propriul său sistem de valori sau cu propria sa concepţie privind performanţa obţinută. (Manolescu, 2001)
Pentru P. Lemaître, evaluarea reprezintă operaţiunea de elaborare periodică a bilanţului muncii depuse de colaboratori în scopul discutării cu aceştia a progreselor înregistrate şi a măsurilor necesare a fi luate în viitor.
Aşa cum observa Aurel Manolescu (2001), definiţia dată de Lemaître completează conceptul de evaluare cu unele elemente suplimentare:
·        este o operaţiune periodică scrisă; evaluarea se repetă la anumite intervale de timp. Fiind sub formă scrisă, ea constituie un angajament atât pentru evaluator, cât şi pentru evaluat;
·        este un bilanţ al muncii depuse, elaborarea realizându-se prin raportare la obiectivele stabilite de şeful ierarhic;
·        permite o evaluare a şanselor de evoluţie viitoare;
·        presupune discuţii personale; evaluarea oferă prilejul unui schimb de opinii între evaluator şi evaluat, ambii având posibilitatea de a se exprima liber asupra principalelor puncte cuprinse în formularul de evaluare. (Manolescu, 2001)
Spre deosebire de analiza postului, care se referă la conţinutul şi cerinţele postului, care implică o descriere impersonală a obiectivelor, sarcinilor, şi responsabilităţilor postului, sau spre deosebire de evaluarea postului, care implică determinarea valorii relative a unui post, evaluarea performanţelor se concentrează asupra îndeplinirii obiectivelor, sarcinilor, responsabilităţilor sau cerinţelor postului de către deţinătorul acestuia.
Evaluarea performanţelor reprezintă un proces sistematic şi deosebit de complex, prin care se efectuează analize şi aprecieri atât asupra comportamentului în muncă şi a performanţelor obţinute de membrii unei organizaţii, cât şi asupra potenţialului sau capacităţii de dezvoltare.
Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...