loading...

miercuri, 1 martie 2017

Elementele tehnice ale imprumuturilor de stat

La lansarea oricărui împrumut este necesară stabilirea elementelor tehnice care-l definesc din punct de vedere juridic şi care se referă la: denumirea împrumutului, valoarea nominală a titlurilor de împrumut, termenul de rambursare, dobânda şi alte avantaje materiale acordate deţinătorilor de înscrisuri ş.a.
 Denumirea împrumutului reflectă acţiunea pe care statul doreşte să o finanţeze ori obiectivul urmărit prin acel împrumut.
Valoarea nominală, valoarea reală, cursul
Suma înscrisă pe titlul de împrumut este numită valoarea nominală  a acestuia şi exprimă mărimea creanţei pe care deţinătorul acestuia o are de încasat de la stat sau, invers.Dacă deţinătorul titlului de credit doreşte să-şi recupereze banii înainte de expirarea perioadei pentru care a acordat împrumutul statului, el poate să vândă titlul de împrumut (obligaţiunea) la bursă.
Suma obţinută prin vânzarea la bursă a titlului de împrumut, denumită valoarea reală, poate să fie egală, mai mică sau mai mare decât valoarea nominală a acestuia, în funcţie de cursul la bursă.
Cursul, exprimă preţul cu care se cumpără şi se vând 100 unităţi valoare nominală. Cursul poate fi egal cu 100 (al pari), mai mic decât 100 (sub pari) sau mai mare decât 100 (supra pari).. Cursul este influenţat de raportul dintre cererea şi oferta de capital de împrumut.
 Termenul de rambursare indică data când trebuie rambursat împrumutul de stat. Din acest punct de vedere, există:
- împrumuturi pentru care s-a stabilit termenul de rambursare;
-         pe termen scurt (până la un an);
-         pe termen mijlociu (între 2-5 ani);
-          pe termen lung (de peste 5 ani);
- împrumuturi fără termen (perpetue).
d) Dobânda reprezintă "preţul" plătit de către stat creditorilor săi pentru sumele care i-au fost acordate cu titlul de împrumut. Dobânda se acordă creditorilor: în bani ,sub formă de câştiguri, sub formă combinată, sau sub forma altor avantaje.
e) Alte avantaje şi facilităţi acordate de către stat pentru a face împrumutul mai atractiv pot fi:
- înlocuirea dobânzii cu câştiguri.
- prima de rambursare.
- acceptarea de către stat a unor titluri de credit;
- privilegiul juridic de a nu putea fi expuse executării silite, în cazul în care deţinătorul a ajuns în starea de faliment;


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...