loading...

miercuri, 1 martie 2017

Elementele impozitului

                       Elementele impozitului
                        
sunt  sintetizate astfel:
Subiectul impozitului sau plătitorul este persoana fizică sau juridică obligată prin lege la plata acestuia.
Suportatorul (destinatarul) impozitului este persoana care suportă  efectiv impozitul. De regulă, persoana care plăteşte impozitul este aceea care îl şi suportă.
Obiectul impunerii este reprezentat de materia supusă impunerii. În calitate de obiect al impozitului pot apărea, după caz, venitul, averea  şi cheltuielile.
Sursa impozitului arată din ce anume se plăteşte impozitul: din venit sau din avere. 
Unitatea de impunere este reprezentată de unitatea de măsură în care se exprimă obiectul impozabil.
Cota impozitului  este reprezentată de impozitul aferent unei unităţi de impunere. Cota impozitului (cota de impunere) poate fi fixă, sau procentuală (proporţională, progresivă sau regresivă).
Asieta sau modul de aşezare a impozitului – reprezintă totalitatea măsurilor şi acţiunilor întreprinse de organele competente ale satului în legătură cu fiecare subiect impozabil pentru identificarea obiectului impunerii, dimensionarea sau evaluarea acestuia şi stabilirea cuantumului impozitului.
Termenul de plată - reprezintă data până la care impozitul trebuie plătit statului,. Termenul de plată poate fi sub forma unei date fixe sau a unui interval de timp. Neachitarea impozitului până la termenul stabilit prin lege, atrage după sine obligaţia contribuabilului de a plăti şi majorările de întârziere.


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...