loading...

marți, 28 februarie 2017

Corporatism - audiovizual. Elemente corespondente

Legătura dintre produsele audiovizuale şi corporaţie se realizează în cadrul a o serie de tehnici de comunicare specifice. Aceste tehnici au rolul de a asigura conexiunea elementelor corespondente comunicării audiovizuale în corporaţie.
Sectorul publicitar este un sector complex. El nu se limitează doar la crearea produsului audiovizual comandat de firmă, ci are un puternic impact, atât în difuzarea produsului sau serviciului firmei prin intermediul audiovizualului, cât şi în reducerea, pe cât posibil, a factorilor aleatori ce pot crea distorsiuni în perceperea corespunzătoare a mesajului lansat. Dintre tehnicile audiovizuale strâns legate de sectorul publicitar, evidenţiem „tehnica horse pub” şi „tehnica clasică”.
„Tehnica horse pub” este o tehnică de comunicare audiovizuală folosită destul de rar. Ea se întâlneşte totuşi în cadrul acelor produse care relevă însăşi demersul creativ al publicităţii, demers centrat pe realizarea unei imagini de ansamblu, cât mai convingătoare, asupra firmei. Această tehnică este folosită îndeosebi când produsul audiovizual este o parte integrantă a unui plan de comunicare mai larg şi presupune promovarea imaginii firmei de către mass-media prin intermediul agenţilor publicitari. Deoarece necesită existenţa unei multitudini de verigi intermediare această tehnică este mai puţin utilizată.
„Tehnica clasică” este tehnica de comunicare audiovizuală folosită frecvent de firmă. La această tehnică firma apelează cel mai des prin operatorii săi externi. În cadrul „tehnicii clasice”, agentul publicitar devine mediatorul dintre firmă şi realizatorul mesajului publicitar, asigurându-se că au fost avute în vedere şi respectate integral toate imperativele urmărite de client.
În consecinţă, indiferent de tehnica utilizată, conexiunea ce se realizează între audiovizual şi firmă presupune existenţa a o serie
de elemente corespondente, aşa cum se prezintă în modalitatea schematică următoare:Chiar dacă firma deţine o celulă internă audiovizuală (ansamblul diverselor servicii angrenate în crearea produsului publicitar), totuşi, ea trebuie să intre în legătură cu exteriorul pentru a-şi putea completa structura comunicaţională audiovizuală prin intermediul aşa-numitei tehnici a „dezvoltării mixte”. Acest demers este întreprins îndeosebi când produsul audiovizual este destinat clienţilor externi şi răspunde nevoii de colaborare între interior şi exterior în vederea conceperii, realizării şi port-producţiei acestuia.
Indiferent de tehnica audiovizuală utilizată, „actorii” ce comunică în cadrul firmei pentru a se obţine în final produsul audiovizual sunt, în mod ierarhic:
-       departamentul de resurse umane;
-       departamentul de relaţii externe;
-       departamentul de marketing.
Indiferent de gradul lor de implicare, aceste departamente trebuie ajutate pentru a putea răspunde şi eventual anticipa problemele de comunicare internă şi externă ce se pot ivi.
Mai mult, firmele nu posedă anumite structuri specializate şi, de aceea, problemele de comunicare vor fi administrate prin intermediul acestor departamente a căror sarcină primordială este aceea de a-şi perfecţiona pe cât posibil competenţele în materie de audiovizual.Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...