loading...

marți, 28 februarie 2017

Elementele care influenteaza performantele firmei prin intermediul obiectivelor

Elementele care, prin intermediul obiectivelor influenţează performanţele firmei de comerţ şi turism sunt:
a)      Calitatea şi cunoştinţele angajatului care conduce la realizarea mai bună sau mai rea a obiectivelor.
b)      Complexitatea obiectivului. Stabilirea obiectivelor are un efect mai favorabil atunci când sarcinile trasate sunt simple decât în cazul când acestea sunt complexe, deoarece în cazul sarcinilor simple direcţia de acţiune, efortul, perseverenţa şi planificarea sunt focalizate într-un singur sens.
c)      Constrângerile materiale. Acestea influenţează impactul obiectivelor asupra performanţelor firmei deoarece cu ajutorul unor echipamente, materiale şi dotări adecvate pot fi atinse în bune condiţii chiar şi cele mai dificile obiective.

d)     Feed-back-ul (cunoaşterea progresului înregistrat în realizarea obiectivului propus). În timp ce obiectivele stabilesc ţinta urmărită, feed-back-ul influenţează realizarea obiectivelor permiţând persoanelor să evalueze progresul pe care l-au făcut în atingerea ţintei propuse. Pentru îmbunătăţirea performanţelor unei firme este nevoie atât de stabilirea judicioasă a obiectivelor, cât şi de existenţa unui mecanism de feed-back care să permită analiza progreselor înregistrate.

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...